Dyrere og dårligere affaldsordning

Læs mere
Fold sammen
Danske kommuner har vidt forskellige regler for håndtering af erhvervsaffald.

I en række tilfælde bliver forskellene opfattet som både urimelige og vilkårlige af de små virksomheder. Nye regler i Århus kommune betyder, at en række små virksomheders udgifter til bortskaffelse af erhvervsaffald stiger drastisk:

- Kommunens undskyldning er, at der var for meget erhvervsaffald på genbrugspladserne. Men for mig at se er det en ren ekstraskat, der nu bliver lagt på vores skuldre. Det siger malermester Steen Tue Andersen fra Århus, som i et brev fra kommunen dateret 7. december har fået meddelt, at hans udgifter til bortskaffelse af erhvervsaffald stiger med mere end 100 pct. I dag har han en aftale med en vognmand, der for godt 6000 kr. om måneden bortskaffer hans affald, men med bare tre ugers varsel lægges reglerne nu om, så Steen Tue Andersen fra første januar har pligt til at være tilmeldt kommunens genbrugspladser. Det er tvungent og koster over over 13.000 kr. om måneden. Men det er ikke de eneste ekstraudgifter, Steen Tue Andersen nu kan se frem til:

- Ikke nok med at jeg skal betale det ret høje ekstrabeløb, jeg skal også selv køre det ud på genbrugspladsen. Det medfører, at han ud over udgiften til mandetimer nu må ud og investere i en ekstra trailer, fordi hans nuværende trailer er for stor til genbrugspladsen.

- Jeg må til at køre på genbrugspladsen to gange om ugen og er selvfølgelig tvunget til at opsige min aftale med min nuværende affaldsbehandler. Det betyder, at jeg mister service og får en række nye udgifter, siger Steen Tue Andersen.

Betaler for affaldsfadæse

Han har en klar fornemmelse af, at de uventet høje udgifter, kommunen har haft til et meget omtalt men ikke særlig velfungerende affaldsorteringsanlæg, nu væltes over på virksomhederne.

- Vi kommer til at betale for kommunens fejlvurderinger. Fordi systemet ikke kunne sortere sorte og grønne affaldsposer, skal vi nu betale mere i skat, siger Steen Tue Andersen. Han opfatter den tvungne tilmelding til kommunens genbrugspladser som en ekstraskat.

Samme opfattelse har en lang række medlemmer af Danske Malermestre i Århus og omegn, fortæller Thorvald Kjær Jensen, der er formand for de over 100 malermestre:

- Jeg har aldrig oplevet at blive ringet op af så mange medlemmer på så kort tid. Vi opfatter klart kommunens fremgangsmåde som en regulær ekstraskat, siger han.

Især det korte varsel er en frækhed over for medlemmerne, der ofte har langfristede aftaler med de firmaer, der står for deres nuværende affaldshåndtering.

- At de sender et brev den syvende december om en tvungen ordning, der træder i kraft allerede den første januar, er ikke rimeligt, mener de århusianske malermestres formand, der henviser til, at vilkårene i mange andre kommuner er mere lempelige. Derfor stiller ordningen i sidste ende de århusianske malermestre dårligere i konkurrencen.