Direkte adgang til Omar

Belært af erfaring afstår veluddannede nydanskere fra at søge de job, de er kvalificerede til. Samtidig skriger virksomhederne

på arbejdskraft. En ny jobdatabase på internettet gør op med denne modsætning - på erhvervslivets og

de jobsøgendes præmisser.


Det er internetportalen www.omarjob.nu, der med erhvervslivets store og små spillere

i ryggen vil opbygge en CV-bank forbeholdt jobsøgende, højtuddannede nydanskere - og de virksomhedsledere, der har brug

for deres arbejdskraft. Tilgangen er en anden end de forsøg, der før er gjort for at få de to grupper i kontakt

med hinanden.


- Og det er helt bevidst, siger Sherin Khankan, der skal fungere som projektleder, når portalen i dag, mandag,

åbner for jobsøgerne.


- Projektet her fokuserer knivskarpt på gevinsterne ved at ansætte mennesker med

anden etnisk baggrund. Det gør det, fordi vi vil forsøge at vende det stereotype og forkerte billede af, at det er problematisk

at ansætte nydanskere, siger Sherin Khankan, der selv er formand for foreningen Kritiske Muslimer og af syrisk afstamning.


-

Vi er klar over, at vi sætter folk i bås ved at forbeholde databasen for nydanskere. På den anden side betyder det

også, at virksomheder, der søger deres kandidater her, allerede har gjort op med den barriere, det kan være, at

ansøgeren har et fremmedklingende navn. Det betyder, at de udelukkende ser på ansøgerens kompetencer - der eksempelvis

også kan være flere sprog.

En win-win-situation

Projektet tog sin begyndelse i lokalerne hos lederen for kommunikationsvirksomheden

Adtomic Reputation Management, Søren Lubecker, der forundret fulgte den pågående debat om at indføre en

Green Card-ordning i Danmark. For at komme den svigtende arbejdsstyrke til undsætning, ville organisationerne lokke højtuddannet

arbejdskraft til Danmark.


- Men det var en mærkværdig tankegang, når mange nydanskere står uden job, og

mange andre arbejder med områder, hvor de ikke bruger deres uddannelser. De søger ikke jobbene, fordi de har erfaret,

at de bliver sorteret fra i de indledende runder. Samtidig hungrer mange videnbaserede brancher efter medarbejdere med uddannelser

inden for det naturvidenskabelige område. De oplever, at der er få nydanskere, der søger. Derfor øjnede

vi en mulighed for en klassisk win-win-situation, hvis vi kunne sætte disse efterspørgere i kontakt med udbuddet, siger Søren

Lubecker.

Lødigheden sikretDerfor har de to initiativtagere inviteret erhvervsliv og brugere til at sidde med i to forberedende

baggrunddsgrupper, og med 300.000 kr. i støtte fra den daværende indenrigsminister, Karen Jespersen, kom projektet godt fra

start.


www.omarjob.nu har mødt bred opbakning og økonomisk opbakning i det danske erhvervsliv, og det virksomhedsrettede

netværk bag den ene baggrundsgruppe tæller en lang række virksomheder indenfor især det naturvidenskabelige felt,

repræsentanter fra universiteterne og fra en lang række arbejdsgiver-, arbejdstager- og brancheorganisationer.


ErhvervsBladet

er med som mediepartner.


Denne brede repræsentation skal sikre, at projektet foregår på virksomhedernes præmisser.

Det er et omdrejningspunkt for hele projektet, at erhvervslivet tager flere nydanskere ind, fordi det er attraktivt, og ikke, fordi

virksomhederne påduttes et socialt ansvar, som de ikke har. Netværket er, som selve siden, åbent for både

små og mellemstore virksomheder, for at kunne indsamle så brede erfaringer som muligt.


For ligeledes at sikre opbakning

til projektet blandt brugerne, er der også etableret en netværksgruppe med nydanskere i gode jobs, som kan fungere som

forbilleder og inspiration, medlemmer fra indvandrerorganistionerne og ikke mindst stand-up-komikeren Omar Mazuk, der sat sit præg

på projektet med sin satiriske tilgang til hele integrationsdebatten. Han vil også præmiere en af de virksomheder,

der har turde tage udfordringen op, når projektet om seks måneder når sin afslutning. Målet er nemlig, at

en særlig jobdatabase for nydanskere til den tid er blevet overflødig.