Dialog har drevet væksthuse på plads

Erhvervsfremme. Dialog har skabt bedre stemning omkring den nye erhvervsfremmestruktur

Efter et langt tilløb er kommunerne nu ved at være på plads med de såkaldte væksthuse, der skal hjælpe vækstiværksættere og mindre virksomheder med at vokse.

Det sidste af væksthusene åbnede i Ålborg før ferien. I øvrigt findes der væksthuse i Århus, Odense, Vordingborg og Købehavn flere af dem med regionale filialer. Typisk med op til en snes virksomhedsrådgivere.

Væksthusene er krumtappen i den nye offentlige erhvervsfremmestruktur, hvor kommunernes erhvervskontorer skal være den primære indgang for virksomhederne, og væksthusene tager sig af den mere specialiserede rådgivning.

Stemningen omkring den nye struktur har været noget anstrengt foråret igennem blandt andet fordi der endnu ikke var aftalt en klar arbejdsfordeling mellem væksthusene og kommunernes erhvervskontorer.

Det betød for eksempel, at væksthuset i Region SydDanmark i starten satte sig på alle iværksætter-henvendelser via et fælles telefonnummer for på den måde at sikre sig kontakter nok til at opfylde væksthusets resultataftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen om det fornødne antal rådgivninger.

Men det er nu ændret sådan, at kommunerne bliver den første indgang og screener de mere krævende udviklingsopgaver fra til væksthusene.

God stemning- Jeg fornemmer, at stemningen omkring hele det nye erhvervsfremmesystem er meget fin nu. Vi i kommunerne har en god dialog med væksthusene. Vi har omsider fået det enstrengede system, som vi har efterlyst i mange år, siger for eksempel erhvervschef Niels Henrik Glisbjerg fra Billund kommune.

Væksthusene er organiseret som erhvervsdrivende fonde med kommunerne som ejere.

Det er aftalt, at staten finansierer driften med cirka 80 mio. om året frem til 2011, hvorefter kommunerne skal overtage udgiften.

Politisk styres væksthusene af bestyrelser med repræsentanter for kommuner, regioner og det regionale erhvervsliv.

Væksthusene har siden starten især været beskæftiget med at indgå grænseaftaler med kommunerne om arbejdsfordelingen.

Samtidig er der indgået aftaler med private aktører og andre aktører på erhvervsfremmefeltet.

Væksthusene må ikke konkurrere med private konsulenter, så også her skal der indledes samarbejder

I hovedstadsregionen markerer Væksthuset sin åbning 21. august. - Vi skal for eksempel være gode til at bistå med eksport og derfor har vi nu aftalt, at en konsulent fra Danmarks Eksportråd får arbejdsplads herude nogle dage om ugen, fortæller Malene Hougaard fra hovedstadsregionens væksthus.

Gratis rådgivningI region Midtjylland understreger væksthuschef Erik Krarup, at væksthuset primære produkt er gratis rådgivning.

Men desuden arbejdes der på at etablere en række vækstpakker for eksempel et virksomhedsudviklingsprogram, hvor væktshuset betaler halvdelen af den konsulentudgift, som er nødvendig.

Det forventes, at Region Midtjylland bliver økonomisk sponsor for projektet.

Også staten kan bruge væksthusene som operatør for landsdækkende erhvervsfremmeprojekter.