DI vil have mindre bøvl og bedre sagsbehandling

Læs mere
Fold sammen
Livet vil blive betydeligt lettere for små og mellemstore virksomheder, hvis regeringen fjerner en række administrative

byrder og samtidig sikrer en mere effektiv og ens sagsbehandling i det offentlige.


Det fremgår af Dansk Industris bud på,

hvad politikerne bør gøre for at lette livet for små og mellemstore virksomheder. Budene bliver præsenteret på

dagens konference for mindre og mellemstore virksomheder. Budene er et oplæg til dialog med den ny regering.


Færre

administrative byrder står højst på ønskesedlen.


- Når vi kræver færre administrative

byrder, er det ikke, fordi virksomhederne ikke vil deltage i samfundet, men de mindre og mellestore virksomheder har nu engang ikke

det kontorhold og de personer, der skal til for at udføre alle de opgaver, de bliver pålagt af staten, uden at det går

ud over produktion, siger Mogens Fog, BMW-forhandler og formand for DIs Udvalg for mindre og mellemstore virksomheder.


Mogens

Fog ser frem til konkrete udspil fra den ny regering, men har også selv en række bud på, hvordan regeringen hurtigt

og stort set omkostningsfrit kan lette de administrative byrder for erhvervslivet. Han vil bl.a. have afskaffet de kønsopdelte

lønstatistikker, som er blevet indført for at sikre ligeløn, afskaffe overflødige indberetninger til Danmarks

Statistik, sammenlægge ATP- og Arbejdsmarkedsbidrag og etablere et enhedssystem for indberetninger på miljøområdet.

Langsigtet

indsats

Men der er også behov for en langsigtet indsats for at sikre regelforenkling. Her har DI især store forventninger

til den regelforenklingsenhed - også kaldet tæskeholdet, som regeringen er i færd med at nedsætte under Finansministeriet.


-

Det betyder, at regelforenklingsenheden får langt større gennemslagskraft, fordi den kan tage større skridt, der

både vil påvirke skatteprovenu og fordeling af offentlige goder, siger Mogens Fog, formand for Dansk Industris MMV-udvalg.


Når

det gælder de langsigtede regelforenklinger ønsker Dansk Industri især, at regeringen tager fat på områderne

skat, moms, grønne afgifter og sygedagpenge. Færre administrative byrder og regelforenkling er imidlertid kun den ene

side af sagen, når det gælder virksomhedernes forhold til det offentlige. Sagsbehandlingen er en anden vigtig side af

sagen.


- Hvis vi skal have skabt vækst ude i virksomhederne, kræver det også, at den offentlige sektor fungerer

som en kompetent og smidig medspiller, siger Mogens Fog, der især er utilfreds med, at der er store forskelle i den sagsbehandling

virksomhederne møder rundt om i kommunerne og ude i Told- og Skatteregionerne.


En del af problemet kan løses ved

at satse mere på digitalisering af den offentlige forvaltning, som kan slå to fluer med et smæk.


Større

brug af elektroniske løsninger vil både gøre den offentlige sagsbehandling mere effektiv og hurtigere. Samtidig

letter det virksomhedernes administrative byrder.


Samtidig vil DI arbejde for større brug af benchmarking som en metode

til at identificere de myndigheder, der har en særlig god eller dårlig sagsbehandling i forhold til virksomhederne.


Målet

er en mere ensartet sagsbehandling, der er uafhængig af myndigheder og geografi, men det kræver, at kommuner og andre

myndigheder er villige til at offentliggøre resultaterne af benchmarkinganalyserne.