DI: Topskatten koster 15 milliarder i tabt velstand

Tab af velstand. Den danske velstand vil stige ganske betydeligt, hvis topskatten blev sænket eller helt afskaffet, viser en analyse fra interesseorganisationen DI.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

En afvikling af den danske topskat på 15 procent vil øge udbuddet af arbejdskraft med over 16.000 fuldtidsbeskæftigede personer, og øge den økonomiske velstand målt på bruttonatioinalproduktet (BNP) med hele 15 milliarder kroner.

Det viser en analyse fra interesseorganisationen DI (Dansk Industri), som udsendes i forbindelse med, at DI tirsdag afvikler deres såkaldte »Topmøde,« hvor flere hundrede topchefer mødes for at lytte til oplæg og møde kollegaer fra andre virksomheder.

Både Skatte- og Finansministeriet har skønnet, at en afvikling af topskatten vil få topskatteyderne til at arbejde 1,7 procent flere timer i snit. Det svarer til, at en person med en arbejdsuge på 45 til 50 timer i gennemsnit vil arbejde 48 minutter mere om ugen. Det behøver ikke ske ved at øge arbejdstiden hver uge. Det kan også ske ved at holde omkring fire færre fridage om året.

Denne stigning i udbuddet af arbejdskraft vil få den økonomiske aktivitet i Danmark – målt ved BNP – til at vokse med 8,4 milliarder kroner. De offentlige indtægter fra skatter og afgifter stiger dermed med tre milliarder kroner. Provenutabet fra en afvikling af topskatten reduceres altså med tre milliarder kroner som følge af denne effekt, viser analysen.

Men produktiviteten vil også stige, fordi flere vil jagte job med en bedre løn og endelig vil færre højtlønnede forlade Danmark.

DI skønner derfor, at det samlede facit ved at afskaffe topskatten er et øget arbejdsudbud på 16.000 fuldtidsbeskæftigede personer og et løft i BNP på 15 milliarder kroner.

Topskatten indbringer 15,4 milliarder kroner i år og 13,8 milliarder kroner til næste år. Faldet skyldes skattereformen fra 2012, som gradvist øger topskattegrænsen.

Men de offentlige kasser mister ikke alle disse 13,8 milliarder kroner, hvis topskatten fjernes. Får topskatteyderne en lavere skat, vil de købe flere forbrugsgoder. Derfor regner Skatte- og Finansministeriet med, at de offentlige indtægter fra moms og afgifter vil stige med 3,4 milliarder kroner. Det reducerer provenutabet til 10,4 milliarder kroner.

Hertil kommer så, at flere vil arbejde mere, hvilket giver et ekstra provenu på 3,9 milliarder kroner. Dermed reduceres provenutabet ved at fjerne topskatten til 7,4 milliarder kroner efter Skatteministeriets skøn og til 6,5 milliarder kroner efter DI’s skøn.

Dette tab på 6,5 milliarder kroner er under forudsætning af, at de offentlige lønninger og indkomstoverførsler reguleres op som følge af afskaffelsen af topskatten. Holdes de offentlige lønninger og indkomstoverførelser i ro, vil tabet for det offentlige falde til godt fire milliarder kroner.

Beregninger som disse er dog meget usikre, og eksempelvis Produktivitetskommission konkluderede således sidste år, at en sænkning af topskattesatsen slet ikke ville belaste de offentlige finanser – men tværtimod føre til en stigning i de offentlige indtægter fra skatter og afgifter.

Topskatten indbringer godt 15 milliarder kroner i 2015, eller tæt ved én milliard kroner per procentpoint. Til sammenligning indbringer bundskatten godt ti milliarder kroner per procentpoint.

Topskatten er på 15 procentpoint og rammer indkomster før arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra på godt 499.000 kroner. Inden der betales topskat, har det offentlige trukket et arbejdsmarkedsbidrag på otte procent indkomsten. Med topskat betaler topskatteydere typisk 56,4 øre i personskatter inklusiv kirkeskat, hver gang de tjener én krone mere.

Der skal også betales moms og afgifter til den danske statskasse, når der købes varer og serviceydelser. Samlet betaler topskatteydere derfor 68 øre i skat, afgifter og moms, hver gang de tjener en krone ekstra.