DI: Svage elever ud af erhvervsuddannelser

Dansk Industri vil i en ny plan for erhvervsuddannelserne skærpe adgangskravene, så de socialt og fagligt svage elever bliver sorteret fra inden skolestart.

Læs mere
Fold sammen

Nu smækkes porten i for de svageste elever, der går rundt med en tømrer i maven.

Erhvervsuddannelser har ellers traditionelt været et sikkert valg for de elever, der har svært ved at følge med i en almindelig klasseundervisning. Det vil Dansk Industri nu gøre op med, og foreslår en lovændring, så de tekniske skoler skal etablere optagelseskrav og foretage screeninger.

På den måde nægtes unge, der muligvis ikke har evnerne til at gennemføre en erhvervsuddannelse, adgangen til håndværksuddannelser.

Ingen afvisning

En af arkitekterne bag Dansk Industris plan er formanden for DI’s erhvervsuddannelsesudvalg, Knud Flemming Madsen. Han er til daglig direktør i AVK Gummi, hvor han bruger lærlinge i sin produktion.

- Jeg hører ofte fra lærlinge, at de ikke gider tilbage på skolen, fordi de ikke får udfordringer nok. Den faglige standard er simpelthen for lav, siger Knud Flemming Madsen.

Han vil gerne opgradere de tekniske skoler, så der bliver større faglighed i undervisningen. Han mener, at de svageste elever skal have andre uddannelsesmuligheder, som de vil have en større mulighed for at færdiggøre.

- Vi vil give de svage unge et andet tilbud på et lavere niveau. Det vil jeg ikke kalde en afvisning – tværtimod. Jeg tror, at skuffelsen er endnu større, hvis den unge finder ud af, at vedkommende ikke er god nok til den uddannelse, han eller hun er begyndt på, siger Knud Flemming Madsen.

Forkert signalværdi

Dansk Industri kalder i deres plan forslaget for »intelligent optag«.

Det er imidlertid ikke alle, der synes, det er så intelligent. Uddannelsesforbundet, der organiserer undervisere på blandt andet erhvervsskolerne, hører til blandt kritikerne af forslaget. Formand Hanne Pontoppidan mener, at skolerne skal blive bedre til at bruge de eksisterende muligheder for at gøre de unge uddannelsesparate i et andet uddannelsessystem.

- Vi skal passe på, hvad erhvervsuddannelserne bliver til. Der er tale om unge mennesker, hvor mange af dem har haft det svært, og de burde derfor ikke afvises på den måde. Der er stor forskel på signalværdien i at forbyde dem adgang til uddannelsen, og i at henvise de unge til andre uddannelsesinstitutioner, som for eksempel produktionsskolerne, før de kan begynde på deres ønskede uddannelse, siger Hanne Pontoppidan.