DI ønsker øget handel med CO2-kvoter

Læs mere
Fold sammen
Ikke nok med, at det vil gavne både de enkelte virksomheder og betalingsbalancen at komme ind på et så stort marked

som det kinesiske, det vil også gavne den danske overholdelse af Kyoto-aftalen om CO2-udslip.Det var budskabet fra direktør

Ole Krog i Dansk Industri, da han torsdag åbnede messen Danske Køledage i Odense.- Et klimaprojekt i Kina eller

Thailand hjælper miljøet lige så godt som et tilsvarende projekt i Danmark, men det kan gøres for færre

penge, sagde han. - Derfor skal danske virksomheder have mulighed for at deltage i sådanne projekter og få godskrevet

CO2-kvoten. Med denne holdning erklærer Dansk Industri sig uenige med EU i spørgsmålet med CO2-kvoter, fordi den globale

handel med kvoterne efter Dis mening er en betingelse for, at miljømålene fra Kyoto kan nås. Ole Krog mener ikke,

at det er urealistisk for danske kølevirksomheder at komme ind på det kinesiske marked, fordi dansk køleindustri

er godt fremme i forhold til andre lande. Ifølge Ole Krog har der også været interesse fra Kina i at købe

danske køleprodukter. På et andet punkt håber Ole Krog, at EU skynder sig, nemlig med en forordning om fælles

regler på køleområdet i EU. Det vil samtidig betyde et farvel til de skrappe danske særregler, men det gør

ikke noget.- En forudsætning for, at denne branche kan udvikle sig, er, at der etableres fælles standarder, men

på grund af valg til EU-Parlamentet her til foråret, så kommer forordningen først om et års tid, sagde

Ole Krog.