DI får ny formand

Lars-Peter Søbye, CEO i COWI, bliver ny formand for DI. Han afløser Lars Mikkelgaard-Jensen, IBM Danmark, der har været formand siden 2012.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Den nye formand har været aktiv i DI gennem mange år og sidder i dag som medlem af DI’s Erhvervspolitiske Udvalg. Derudover er Lars-Peter Søbye også formand for advisory board i DI Global Talent.

Den nye formand fremhæver i en pressemeddelelse fra DI manglen på kvalificerede medarbejdere som ét af de vigtige områder, hvor DI i samarbejde med regeringen og Folketinget skal være med til at finde nogle løsninger, der kan bringe Danmark fremad.

»Danmark er et lille, men stærkt land, hvis vi fokuserer på det, vi er bedst til, og samler kræfterne. Vi har et positivt image inden for alt fra design, innovation, bæredygtighed og liveability. Men vi kan gøre meget mere for at fremme Danmarks image som et godt sted at arbejde for udenlandske talenter. Det bør vi samarbejde om at gøre bedre, siger Lars-Peter Søbye.

Han slår også fast, at DI »også fremover skal være den store, samlende organisation for små og store virksomheder overalt i landet – og på tværs af brancher.«

»DI har en helt central opgave at løfte med at tænke i helhedsløsninger, der kan styrke hele Danmarks vækst og velstand,« siger Lars-Peter Søbye.

Lars-Peter Søbye er uddannet civilingeniør og har en mangeårig erhvervskarriere i COWI bag sig. Han står i spidsen for en international dansk virksomhed, som samarbejder med kunder og interessenter på tværs af mange brancher såvel som den offentlige og private sektor. Desuden har han markeret sig i fora og debatter om innovation og bæredygtighed samt udviklingen af dansk erhvervsliv og samfundet.

Managing Director & Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen, IBM Danmark, har valgt at forlade formandsposten efter 5½ år som formand i DI. Han har været medlem af DI’s hovedbestyrelse siden 2004, af DI’s forretningsudvalg siden 2005 og DI’s Erhvervspolitiske Udvalg siden 2007. Han afløste den tidligere formand, Jesper Møller fra Toms Gruppen A/S, på formandsposten i april 2012.

»Jeg har haft en nogle meget begivenhedsrige år som formand i DI. Det har været fem år, hvor vi skridt for skridt har genvundet Danmarks konkurrenceevne – både gennem nogle fornuftige overenskomster og et målrettet politisk arbejde. Det er i høj grad også lykkedes, fordi DI og DI’s medlemsvirksomheder har knoklet for at vise danskerne i ord og i handling, at når danske virksomheder klarer sig godt, så klarer Danmark sig også godt. Jeg er glad for at have været med til at sætte den retning,« siger den afgående formand Lars Mikkelgaard-Jensen.