DHS: Drop røg og støj

Socialdemokraterne hilser satsningen velkommen, og ser planerne som en indrømmelse fra regeringen af, at de foreløbige besparelser

på arbejdsmiljøområdet har været for skrappe.Men Dansk Handel & Service mener, at der er behov

for at midlerne til forskning bruges på videnssamfundets arbejdsmiljøforhold.- For i dag koncentreres indsatsen

om røg, støj og møg og fokuserer på industrisamfundets problemstillinger. Derfor omfattes den største

del af arbejdsmarkedet slet ikke. Der er behov for forskning der retter sig mod fremtidens samfund og ikke fortidens, siger arbejdsmiljøkonsulent Christian

Hjorth-Hansen fra DHS.DHS mener også, at branchearbejdsmiljørådene (BAR''ene) bør tilføres flere penge.

Desuden er det vigtigt, at pengene bruges målrettes mod virksomhederne, og at der udvikles værktøjer til

virksomhederne. Det kan BAR''erne gøre.