DF sætter sig på højteknologisk fond

Læs mere
Fold sammen
Dansk Folkeparti har sat sig tungt på den ny Fond for Højteknologisk Udvikling, og dermed sikret sig, at finansieringen

kommer i spil hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.- Vi har sikret os, at overførslerne til fonden

skal bekræftes hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. På den måde har vi hånd i hanke med

noget, som vi ved, at regeringen gerne vil prioritere højt. Det ser vi som en stor fordel, hvis det kommer på tale at

skære i velfærdsydelserne, siger finansordfører i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen-Dahl.Han understreger,

at Dansk Folkeparti meget gerne vil give flere penge til forskning og udvikling, men det må ikke ske på bekostning af

velfærden.Det betyder ifølge Thulesen-Dahl, at Dansk Folkeparti har mulighed for at skrue låget i forskningsfonden,

hvis den velfærdskommission, som regeringen har nedsat, f.eks. kommer frem til, at der er behov for at skære i velfærden.At

finansieringen af forskningsfonden skal genforhandles hvert år vil ifølge Kristian Thulesen-Dahl ikke skabe usikkerhed

blandt forskningsinstitutioner og virksomheder.- Det er muligt, at der bliver lidt usikkerhed om udbygningstakten af fonden

og antallet af projekter, som kan søges fra år til år, men for den enkelte virksomhed, der søger fonden

får det ingen praktisk betydning. Får man bevilget penge til et tre-årigt projekt, kan man være sikker på,

at pengene er der, siger han.Oprindeligt spillede regeringen i januar ud med et forslag om en højteknologisk forskningsfond,

kaldet Nordsøfonden, på i alt 16 mia. kr., som skulle finansieres via indtægterne fra beskatningen af olie og gas

fra Nordsøen.Men både Dansk Folkeparti og de Radikale, som var med til at indgå aftalen om beskatning af

Nordsøolien, var imod. Nu er regeringen og Dansk Folkeparti imidlertid landet på en model, hvor målsætningen

fortsat er en fond, som over en otte-årig periode frem til 2012 skal nå op på en grundkapital på mindst 16

mia. kr. Pengene skal imidlertid ikke komme fra Nordsø-indtægterne, men derimod fra engangsindtægter og salg af statsvirksomheder,

som DONG, TV2, Post-Danmark og Statens Bilinspektion. Af samme grund ændrer fonden navn fra Nordsø-fonden til Fonden

for Højteknologisk Udvikling. Afkastet ventes fortsat at nå op på ca. 800 mio. kr. årligt.Fonden skal

fortsat koncentrere sin indsats omkring områderne bioteknologi, nanotek og it. De mere præcise kriterier for fondens virke skal

nu drøftes med erhvervslivet samt de højteknologiske forsknings- og innovationsmiljøer. Regeringen er blevet

kritiseret - blandt andet i ErhvervsBladet i de senere dage - for at satse for ensidigt på højteknologi, og overse, at

langt den største del af udviklingen sker ude i især de små og mellemstore virksomheder.Kristian Thulesen-Dahl

understreger, at hans parti er opmærksomme på problemet, men at det er nødvendigt at prioritere de begrænsede

midler.- I virkeligheden er der ikke tale om et lille ekstra bidrag på op til 800 mio. kr. årligt. Samlet set bruger

vi over ni mia. kr. årligt på forskning og innovation, og den mere generelle viden- og teknologioverførsel til mindre

virksomheder, må dækkes inden for den ramme, siger Thulesen-Dahl.