Detailsalget steg på månedbasis i januar

Detailsalget i Danmark steg i januar med 2,4 pct. set mod året før mod 2,3 pct. i december.