Det tabte virksomhederne på

Nykredit – 3,6 mia. kr. på renteswaps

Foto: Nils Meilvang.
Læs mere
Fold sammen

Danske Bank – ni mia. kr. på goodwillnedskrivninger

Danske Bank nedskrev i december ni milliarder kroner på goodwill, der er den værdi, som et selskabs tidligere opkøb ventes at kunne bibringe nu og i fremtiden. Beløbet svarer cirka til halvdelen af den goodwill, banken havde bogført, og stammer fra Finland, Nordirland og Estland. Det er angiveligt især den mest finske forretning, som Danske Bank nedskrev mest på. Landet er i en svær økonomisk situation og Danske Banks finske bank har ikke fået det bedre efter handelskonflikten mellem EU og Rusland for hele 14 pct. af Finlands eksport går til Rusland.

Nykredit – 3,6 mia. kr. på renteswaps

Nykredit måtte i årsregnskabet for nylig nedskriver 3,4 mia. kr. på såkaldte rentaswaps. Det var bl.a. de faldende renteniveau, der har fået Nykredit til at foretage betydelige ekstraordinære værdireguleringer og tabene er primært forudsaget af tab til andelsboligerforeninger. Samtidig nedskrev koncern en halv mia. kr. på tab i til kunder i landbruget. De store nedskrivninger trak overskuddet i 2014 betydeligt ned i forhold til året før.

DONG – 8,1 mia. kr. på olieprisen

Det statslige olieselskab DONG nedskrev i årsregnskabet 8,1 mia. kr. i 2014 pga. den lave oliepris. Det betød, at DONG måtte fremlægge et tab for 2014, der overgik 2012, hvor de store omvæltninger på især kraftværksmarkedet gjorde skade på DONGs bundlinje. Nedskrivninger kom, efter at selskabet for nogle år siden nedskrev betydeligt på kraftværksdivisionen.

Carlsberg - ukendt tab på Ukraine-krisen.

Det er fortsat meget uklart, hvor meget krisen mellem Ukraine og Rusland rammer det danske bryggeri. Mere end en tredjedel af indtjeningen i Carlsberg kommer fra Rusland, og i de første tre kvartaler faldt det russiske ølmarkeet med seks-syv pct. Det er både handelssanktioner på grund af krisen i Ukraine – men også de pressede russiske forbrugere, der holder igen med at købe selskabets varer, der er årsagen. Indtil videre har Carlsberg taget en begrænset nedskrivning på at lukke to russiske bryggerier, men på længere sigt er der risiko for langt større nedskrivninger, fordi værdien af hele den russiske forretning falder.

A.P. Møller-Mærsk – ukendt tab på oliefald

I sommeren 2014 nedskrev Mærsks olieforretning med næsten otte mia. kr., efter en række brasilianske oliefelter viste sig ikke at være rentable. Siden er olieprisen faldet drastisk. Men for Mærsk kommer der næppe nedskrivninger på niveau med dem, DONG har leveret, fordi Maersk Oil ikke har de samme store kontrakter om olieleverancer, som DONG har. Overordnet for gruppen bliver tabet oliedelen opvejet af, at brændstof til Maersk Lines containerskibe bliver billigere.