Det stikker helt af i Kina – antallet af dollarmillionærer er vokset med mere end 10.000 pct.

Der er tryk på kedlerne i Kina, der sætter en solid rekord i antallet af dollarmillionærer. Det afspejler både den høje økonomiske vækst, men også stigende ulighed.

Stadig flere kinsere får råd til en Tesla eller bilre, som er endnu dyrere. Antallet af dollarmillionærer i Kina vokser ganske solidt. Fold sammen
Læs mere
Foto: VIVEK PRAKASH

Det går stærkt i Kina, rigtig stærkt. Og en hastigt voksende del af den kinesiske befolkning bliver rig, rigtig rig. I 2010 var der 38.000 dollarmillionærer i Kina. Det tal er siden vokset til 4.447.000. Det svarer til en stigning på over 10.000 pct. Det er den suverænt største stigning blandt de lande, som den anerkendte schweiziske bank Credit Suisse har undersøgt i sin seneste formuerapport.

Rapporten er netop udkommet, og heri kan man se, at det går ganske pænt med udviklingen i formuerne verden over. I Danmark er der sket mere end en firedobling siden 2010 i antallet af dollarmillionærer, men det er sket uden, at uligheden er vokset. Det er ikke tilfældet i Kina. Samtidig med at der er kommet langt flere dollarmillionærer, er uligheden her vokset ganske pænt.

GRAFIK

Mere end hundreddobling af dollarmillionærerne i Kina

Udviklingen i antallet af dollarmillionærer i en række udvalgte vækstøkonomier.

Den kinesiske fremgang kan også ses ved, at kineserne i år for første gang har fået flere personer på listen over verdens 100 rigeste end amerikanerne. I rapporten bliver det bemærket, at det er Kinas hastige overgang til markedsøkonomi, der har skabt rekorden i antallet af rige personer.

Blandt de øvrige vækstøkonomier har der ligeledes været en ganske pæn stigning i antallet af dollarmillionærer.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen påpeger, at man generelt bør være meget varsom med at sammenligne formuer på tværs af lande.

Privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.

»Det går hurtigst i Kina, hvor der i dag er 117 gange så mange dollarmillionærer som i 2010.«


»Navnlig forskelle i opgørelsen af værdien af reale aktiver som fast ejendom kan variere, og der er typisk også væsentlige udfordringer, når pensionsformuer skal opgøres. Dertil kommer, at data i denne undersøgelse i vid udstrækning bygger på spørgeskemaer og selvrapporterede formuer,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

»Når det er sagt, kan man se, at det går hurtigst i Kina, hvor der i dag er 117 gange så mange dollarmillionærer som i 2010, ifølge Credit Suisse. Det skyldes, både at det generelle velstandsniveau er steget, men også at uligheden mellem top og bund i Kina er vokset, fordi toppen er stukket af,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der påpeger, at der naturligt nok er stor forskel på, hvad det vil sige at være dollarmillionær rundt omkring i verden.

En million dollar løber noget længere på literen i de fattigere lande som eksempelvis Kina, end den gør herhjemme.

Svenskerne slår os

I analysen fra Credit Suisse kan man se, at der har været en ganske solid udvikling i formuerne i vækstøkonomier som Indien, Rusland og Brasilien. Ingen af dem har haft en lige så stor stigning i antallet af dollarmillionærer som i Kina, men eksempelvis er der i Indien sket en tyvedobling i antallet af personer med en formue på over en million dollar.

Retter man blikket mod de rigere lande og de skandinaviske himmelstrøg kan man se, at svenskerne har haft en bedre udvikling end i Danmark. Tilbage i 2010 havde svenskerne kun 3.000 flere dollarmillionærer end Danmark. Mere præcist 55.000. Det tal er siden vokset til 374.000 personer.

Louise Aggerstrøm Hansen fremhæver, at når formuerne har udviklet sig stærkere i Sverige end i Danmark, hænger det blandt andet sammen med, at den svenske økonomi har haft højere vækst gennem opsvinget. Det hører dog med til historien, at danskerne har haft udviklingen i valutaen imod sig.

»Men tallene peger også på, at svenskerne har haft en større stigning i både deres befolkning og i uligheden generelt,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.