Det skal gøres lettere at lease

Virksomhedspant er ofte i vejen for leasing og factoringaftaler. Leasingselskaber vil have loven ændret.

Lovgivningen om virksomhedspant skal gøres mere smidig, så det bliver lettere for factoringselskaber, finansieringsselskaber og leasingselskaber at finansiere virksomhedernes fakturaer og udstyr.

Loven har i flere tilfælde vanskeliggjort leasingselskabernes arbejde, fordi virksomhedspantet er meget omfattende og meget tidligt griber fat i virksomhedernes aktiver i form af f.or eksempel udstyr og maskiner.

Når en virksomhed, hvor en bank har taget virksomhedspant, køber en maskine, indgår den i dag i pantet straks, når købet er aftalt.

Besværligt at ændre

Det vil sige lang tid inden, at maskinen er leveret. Hvis virksomheden senere finder ud af, at det er lettere at få maskinanskaffelsen finansieret via en leasingaftale i stedet for via bankens kassekredit, skal leasing- eller finansieringsselskaberne i dag have bankens accept af, at maskinen ikke er omfattet af virksomhedspantet.

I stedet foreslår leasingselskabernes organisation, Finans og Leasing, at anskaffelse af maskiner og andre aktiver først indgår i et virksomhedspant, når maskinen rent faktisk er leveret.

Det vil give finansierings- og leasingselskaberne en vis frist til at komme på banen med deres tilbud, uden at banken kan blokere aftalen.

Som virksomhedspantet fungerer i dag er det også til besvær, når leasing eksempelvis bruges i forbindelse med forhandleres salg varer - for eksempel it-udstyr.

Hvis en bank har udtaget virksomhedspant i en it-forhandler omfatter pantet i dag også de fordringer, der løber af en leasingaftale om udstyr, som forhandleren sælger til kunden.

Accept fra bankenDet forhindrer, at forhandleren kan overdrage leasingaftalen til et leasingselskab, uden at banken i hvert enkelt tilfælde accepterer at frafalde denne del af virksomhedspantet.

Derfor ønsker leasingselskabernes organisation, at salg via leasing sidestilles med almindeligt salg, og at leasingaftalen derfor ikke indgår i virksomhedspantet.

Den samme problemstilling gør sig gældende for finansieringsselskaber, som samarbejder med forhandlere, som indgår finansieringsaftaler med deres kunder og derefter overdrager finansieringsaftalen til et finansieringsselskab.

- Der er i begge tilfælde tale om forhold, som man ikke var opmærksom på, da loven om virksomhedspant blev indført, og som i væsentlig grad hindrer en hensigtsmæssig anvendelse af leasingaftaler og finansieringsaftaler for alle parter. Derfor bør disse ting ændres nu, hvor loven om virksomhedspant er til vurdering, siger direktør i Finans og Leasing, Christian Brandt.