Det skal du holde skarpt øje med i 2016

Hvem lykkes, og hvem fejler i 2016? Der er lagt op til store brag i 2016. Måske kommer væksten – som det er blevet forudsagt i nu flere år. Måske dratter olien til bunds og gør de sårbare vækstudsigter til skamme. Her er et par bud på, hvad der er værd at holde øje med i 2016.

2016 concept with hand pressing a button on blurred abstract background
Læs mere
Fold sammen

Ud med dovent Carlsberg-øl
Linjerne til fremtidens Carlsberg bliver tegnet i 2016. I foråret præsenterer den nye hollandske topchef Cees ’t Hart sin længe ventede strategi for bryggeriet. Her vil det stå klart, hvor hårdt Hart tager fat i sin varslede oprydning i virksomheden, som længe har været gået i stå målt på indtjening og aktiekurs. Og som længe har lovet for meget og leveret for lidt. Ifølge Hart er der ingen hellige køer på Valby Bakke, og strategien vil vise, om han mener det alvorligt. Bliver strategiudmeldingen for svag, vil investorerne straffe Carlsberg-aktien hårdt og sætte både bestyrelsesformand Flemming Besenbacher og Hart under hårdt pres. Med store forventninger følger risikoen for store skuffelser. Det ved Carlsberg kun alt for godt.

Mærsk leder efter nøglen

Av, positionerne står ikke gunstigt i A.P. Møller - Mærsks stjernetegn. Konglomeratet er låst fast, olien driller. Mister Maersk Oil de givtige olieforretninger i Qatar, presses hele Mærsk voldsomt tilbage. Og kan man forestille sig, at Mærsk går helt ud af olie? Hvorfor satse på en råvare, der ikke er langtidssikret? Uanset hvad skal der ske noget stort i 2016. Topchef Nils S. Andersen har godt styr på forretningen, men væksten og fornyelsen lader vente på sig. Opsplitning af Mærsk i to eller flere børsnotede selskaber sker næppe. Det »forbyder« historien. Men hva’ så? Kan man forestille sig, at et topchefskifte kommer på dagsordenen i 2016? Især fordi formand Pram Rasmussen først igen er på valg i 2017, og det er svært at forestille sig både formandsskifte og topchefskifte inden for samme 12 måneders periode. Pram runder lige snart 61 år, mens Smedegaard bliver 58 i 2016.

Ny lyd i B&O

Fremtiden for det 90 år gamle elektronik­klenodie Bang og Olufsen afgøres i 2016. Købere lusker i kulissen i Struer-virksomheden. Ledelsen har for længst erkendt, at B&O er for lille til at forblive selvstændig. Det kan ende med, at B&O bliver et sub-brand til en af de store elektronikproducenter. Sker det ikke, har bestyrelsesformand Ole Andersen og topchef Tue Mantoni et stort forklaringsproblem over for sine aktionærer, heriblandt storaktionæren ATP. Spekulation har sendt aktiekursen til vejrs, og det kan ende med at blive B&Os største problem, fordi det kan skræmme de mulige købere væk. Men begyndelsen på slutningen er skudt i gang, og der er ingen vej tilbage for B&Os top.

Genfødsel af TDC

Hvad skal TDC? Den nye topchef Pernille Erenbjerg står med en udfordring af de helt store. TDC, der har mistet 30 pct. af sin markedsværdi i 2015, synes låst på det hårde danske telemarked, hvor sammenlægninger mellem de fire store aktører på det lille marked har vist sig umulig. Skal det gamle telemonopol overtages af en køber udefra – og hvem tør det – eller fortsætte sin stille tilværelse på den danske børs, hvor investorerne ser selskabet som en lidt kedelig obligation uden nogen fremtidige vækstmuligheder. Øv, kedelige udsigter – det er såmænd bare det skudsmål, Erenbjerg skal bryde.

Olieprisen – det uvorne barn

Hvor dybt kan olieprisen falde? 2015 har vist, at der tilsyneladende ingen bund er. Hvad sker der, hvis olieprisen falder til ti dollar pr. tønde? Olielagrene fyldes i Europa, og Saudi-Arabien pumper ufortrødent olie op for at tage markedsandele fra urentable olieproducenter samt øge presset på den amerikanske skifergasindustri. Det kan sende olieprisen endnu længere ned. Ingen tør i dag tro på, at olieprisen i nogen overskuelig fremtid stiger markant endsige bare stabiliserer sig. Den massive usikkerhed og de meget lave priser bliver en joker igen i år, og tiden vil vise, hvor omfangsrige de afledte effekter bliver selv for de virksomheder, der ikke normalt påvirkes af udsving i olieprisen. Historien viser, at forudsigelser om olieprisen meget ofte er slået fejl. Olieprisen er som katten helt sin egen.

 

Nykredit kigger indad

Der er flere interessante valg i Nykredit i 2016, nogle vil kalde det et opbrud, andre et nybrud og andre igen en helt nødvendig modernisering. Der skal sættes nye folk på nye poster. For første gang splittes formandskabet op, når den mangeårige formand i alle ledende organer i Nykredit, Steen E. Christensen, takker af. Professor Nina Smith er favorit til formandsposten i foreningen, mens Egmonts topchef, Steffen Kragh, ser ud til at blive formand for Nykredit Realkredit. Måske rummer 2016 også en historisk beslutning om strategiskifte og børsnotering af Nykredit. Det kan gøre livet mere klart og operationelt for topchefen Michael Rasmussen. Nykredit vil så kunne polstre sig med penge fra fondsbørsen. Betyder det så, at bidragssatserne bliver sat ned? Nej.

DONG kigger udad

Det går topchefen Henrik Poulsens vej i DONG. En børsnotering er tæt på, måske allerede i april/maj. I givet fald den største nogensinde i Danmark og en aktie, som kan udvikles til en folkeaktie. Nuværende aktionærer casher ind og nedbringer ejerandelene, nye betydende investorer kommer til. Det må forventes, at staten og Goldman Sachs og andre minoritetsaktionærer sælger ud, men til hvilken pris. Det bliver det hotte emne i 2016. Næststørste aktionær, Goldman Sachs, må forvente en ny tur i den offentlige hadecentrifuge for sin profit i DONG. Mens en anden DONG-aktionær, pensionskassen ATP, kan se frem til at blive rost for sin gevinst. Om end den procentvis er præcis den samme som Goldman Sachs’. Sådan er verden nu engang. Derimod må det forventes, at kritikken af den tidligere finansminister Bjarne Corydon fader noget ud – på det tidspunkt har han forladt politik.

Flygtningekrisen over alt andet

Den politiske sag bragede også ind i hjørnekontorerne i erhvervslivet i 2015 og må forventes at komme øverst på dagsordenen i 2016. Danmark er splittet, og erhvervslivets topbosser frygter, at Danmarks image i udlandet kan koste på de fremtidige forretningsmuligheder og evnen til at tiltrække arbejdskraft med ekspertise til Danmark. Den ældgamle handelsnation, Danmark, risikerer at lukke sig om sig selv. Det dur ikke at lade stå til, og man må forvente, at top­cheferne i stigende grad blander sig i debatten. Topcheferne på deres side må indstille sig på at blive en del af en knaldhård retorik.

Femern – et evighedsprojekt?

Bliver den sænketunnel overhovedet bygget, eller udvikler Femern-projektet sig til et evighedsslagsmål mellem ivrige Danmark og fodslæbende Tyskland? Principbesluttet i 2007, anlægsloven på plads i 2015, men gentagen tvivl om økonomien har skabt behov for et nyt samlet finansoverslag, der bliver lagt frem i januar 2016. Og hvad siger forligspartierne så til transportminister Hans Chr. Schmidt? Glem det, Hans Chr., eller vrid armen rundt på tyskerne. Forude venter endelige miljøgodkendelser fra Tyskland. Femern kan tidligst åbne i 2026. 2016 kan give et fingerpeg, om Femern-projektet er et fatamorgana.