Det mener partierne om boligskat

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Hvordan bør systemet for boligskatter optimalt set indrettes?

Liberal Alliance, Boligordfører, Ole Birk Olesen:
Mest optimalt skal vi have en enstrenget boligskat, hvor boliger med ens værdi beskattes ens. Et hus til to mio. kroner i Hvidovre skal ikke beskattes dobbelt så hårdt som en lejlighed til to mio. kroner i Hvidovre.

Det Konservative Folkeparti, Skatteordfører, Brian Mikkelsen:
De Konservative vil afskaffe de løbende boligskatter da de grundlæggende er uretfærdige. Så væk med grundskylden og ejendomsværdiskatten, som finansieres af en avanceskat ved salget af ens sidste bolig. Det sikrer, at alle familier trygt kan blive boende i deres bolig.

Dansk Folkeparti, Skatteordfører, Dennis Flydtkjær:
Vi har endnu ikke lagt os fast på en endegyldig model, fordi vi gerne vil have gennemanalyseret de enkelte modeller helt til bunds. Der er fordele og ulemper ved alle modeller.

Socialdemokraterne, Finansordfører, Benny Engelbrecht:
Det er jo ingen hemmelighed, at vi (SR-regeringen) i efteråret 2014 afsøgte muligheden for at blive enige med V og DF om principper for ejendomsvurderingssystemet. Det afviste Lars Løkke Rasmussen dengang, og derfor har vi siden regeringsskiftet flere gange spurgt V-regeringen til, hvornår disse principper skal fastlægges. Kort før sommer fik vi oplyst, at det ville blive en del af drøftelserne om 2025-planen.

Det Radikale Venstre, Skatteordfører, Martin Lidegaard:
Vi mener, at man bør tage den heroiske beslutning, at både grundskyld og ejendomsværdiskat skal følge lønudviklingen i samfundet. Logikken i det er, at når folk køber et hus og beslutter sig for sætte sig til en bestemt ydelse og bestemt skat, kan de være sikre på, at den forholdsmæssige andel, som renten og ejendomsskatterne udgør, forbliver den samme.

Socialistisk Folkeparti, Skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen:
Vi skal gøre op med udhulningen af boligskatterne, som især er kommet de rigeste boligejere til gode. Der er stor forskel på husejere rundt omkring i landet, og vi vil gerne sikre en større fairness i beskatningen. Jeg er enig med vismændene, der skriver, at fastfrysningen af boligskatterne bør ophæves, så boligejere med boliger, der er lige meget værd, betaler det samme i ejendomsværdiskat.

Enhedslisten, Skatteordfører, Rune Lund:
Vi vil bevare grundskylden, fordi vi opfatter den som en rimelig betaling for, at man bruger et stykke jord, som i princippet tilhører os alle. En løbende beskatning har også den fordel, at den forhindrer spekulation i jord. Allerhelst ville vi gerne have ejendomsværdiskatten som en avancebeskatning.

Alternativet, Skatteordfører, René Gade:
Vi er helt på linje med vismændene i, at man skal droppe skattestoppet. En gang for alle bliver vi nødt til at lytte til vismændene og være okay med, at nogle bliver forargede.

 

Hvad er jeres hovedkrav til de kommende forhandlinger?

Liberal Alliance, Boligordfører, Ole Birk Olesen:
Vores hovedkrav til de kommende forhandlinger om boligskat er, at beskatningen af enfamiliehuse skal være mere rimelig. Vi skal som det allermindste have bremset den stigning i beskatningen af enfamiliehuse, som der er udsigt til i de kommende år, hvis vi ikke gør noget.

Det Konservative Folkeparti, Skatteordfører, Brian Mikkelsen:
Hovedkravet til de kommende forhandlinger er boligejerne skal betale mindre i ejendomsskatter de kommende år.

Dansk Folkeparti, Skatteordfører, Dennis Flydtkjær:
Det er afgørende, at de samlede boligskatter ikke stiger. Hvis regeringen fortsætter med den model, der er nu, er det vigtigt, at systemet bliver mere gennemsigtigt, og at der kommer en bedre klageadgang. Men vi er åbne over for at kigge på andre modeller.

Socialdemokraterne, Finansordfører, Benny Engelbrecht:
Vi har hele tiden erklæret os klar til at påtage os et ansvar for et kommende vurderingssystem, men det må være regeringens opgave at komme med et konkret bud.

Det Radikale Venstre, Skatteordfører, Martin Lidegaard:
Vores hovedkrav er, at man laver stigninger i de to boligbeskatninger i Danmark som følge af den lønstigning, der er i samfundet.

Socialistisk Folkeparti, Skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen:
Hovedkravet er et opgør med skattestoppet.

Enhedslisten, Skatteordfører, Rune Lund:
Vi ser gerne, at man fjerner stigningsbegrænsningen på grundskylden, og at man fjerner fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. Der er mange milliarder kroner til gode formål, som ligger gemt der.

Alternativet, Skatteordfører, René Gade:
Skattestoppet skal væk, og så skal vi have ejendomsværdiskatten op på plus en procent, så boligejerne har den samme udgift, hvor end i landet de bor. Vi skal turde sige, at boligejerne skal betale mere i skat, og dem der kommer til at få et problem med det, skal vi selvfølgelig nok holde hånden over.