Det mener oppositionen

Det er – som ventet – en kritisk opposition, der modtager regeringens skattereform, der forhøjer beskæftigelsesfradraget, fjerner mellemskatten for en halv mio. danskere og hæver grænsen for, hvornår der skal betales topskat.

Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt kalder regeringens skatteudspil for et meget svært udgangspunkt for forhandling:

"Det er skattelettelser. Og det kommer til at gå ud over vores ældre, børn og sundhed. Man kan ikke få mere velfærd og samtidig betale mindre. Det er en lettelse til dem, der tjener mest på bekostning af dem, der ikke tjener meget," siger hun.

Formand fra Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, peger på, at både folkepensionisten og kontanthjælpsmodtagere skal tilgodeses meget mere, end regeringens oplæg lægger op til, når Dansk Foleparti skal sætte sit fingeraftryk på forhandlingerne. Hun ser gerne en lønpulje til en række offentligt ansatte.

De Radikale kalder reformen for en god start – særlig på grund af den grønne prifil i skattereformen.

Ny Alliance mener, at skattelettelserne ikke gør den store forskel i forhold til at tiltrække arbejdskraft og få den eksisterende til at arbejde flere timer. Partiet holder stadig fast i, at top og mellemskatten skal fjernes.

SF vil have en modsat skattereform, der belønner de lave indkomster og ikke i toppen. Mens Enhedslisten kritiserer, at danskerne ikke har mulighed for at få bedre offentlig service for de ekstra penge, de får i hånden på grund af skattelettelserne.

På tirsdag præsenterer regeringen udspillet til finansloven. Og derefter går forhandlingerne i gang, hvor hele oppositionen giver udtryk for at ville deltage i.