Det mener erhvervslivet om finanslovforslaget

Der er delte meninger i erhvervslivet om regeringens finanslovforslag. Organisationerne er overvejende negative.

Foto: Torben Christensen
IT-branchen utilfreds med finanslov
Brancheorganisation IT-Branchen ser med bekymring på den manglende sikring af IT-uddannelser på finanslovsforslaget.

De senere års vækst i antallet af uddannelsespladser, blandt andet gennem etablering af IT Universitetets (ITU) bacheloruddannelse, er ikke garanteret en fortsættelse ud over 2009, og det får brancheorganisationen IT-Branchen til offentligt at udtrykke mishag med prioriteringerne.

”IT-Branchen er bekymret for, at IT Universitetet ikke gennem finanslovsforslaget får sikret sine basisbevillinger. Det vil være ulykkeligt for Danmark, hvis vi kommer i den absurde situation, at IT Universitetet kan trække flere unge IT-studerende til, men ikke har råd til at oprette uddannelsespladserne,” udtaler Jane Eis Larsen, konstitueret adm. direktør i IT-Branchen.

ITU har ikke sikkerhed for, at den årlige forøgelse på 20 mio. kr. til forskningsunderstøttelsen af bacheloruddannelserne fortsætter efter 2009. I 2010 har ITU kun fået halvt sikret en forøgelse af basisbevillingen og fra 2011. De efterfølgende år har universitetet slet ingen sikkerhed for basismidler til forskningsbaseringen af bacheloruddannelserne.

IT-Branchen foreslår derfor, at ITU får et permanent løft i basisbevillingen på 20 mio. kr.

”Hvis det ikke lykkes at give et permanent løft i basismidlerne til ITU, er ITB bekymret for, at universitetet må udskyde opstarten af deres tredje bacheloruddannelse og at de nedlægger uddannelsespladser. Færre it-kandidater er til skade for it-erhvervet, for andre erhverv og for hele Danmark,” udtaler Jane Eis Larsen.