Det mener de...

Geografiske hensyn

Strukturkommissionens anbefalinger er gode, men det er vigtigt, at der i en reform også

tages geografiske hensyn, så de små yderkommuner ikke bliver klemt.Sådan lyder det fra Håndværksrådets

formand Poul Ulsøe.- Da alt tyder på, at vi stadig får regioner, bør det give mulighed for fleksibilitet

i den fremtidige kommunesammenlægning. Nok skal kommunerne være væsentligt større end nu, men der skal naturligvis

tages geografiske hensyn, der sikrer, at befolkningen i randkommunerne føler sig hjemme i de nye, større kommuner, siger

Poul Ulsøe.Hånværksrådet bakker op om større kommuner, fordi det meget gerne skal skabe grobund

for, at den kommunale service kan højnes samtidig med, at skatterne holdes i ro.-fmj

Mere udlicitering

Strukturkommissionens

anbefalinger kan banen vejen for mere udlicitering.Det er en af hovedårsagerne til, at Dansk Industri kraftigt støtter tankerne

i Kommissionens rapport.Samspillet mellem virksomheder og kommuner vil blive forbedret i det omfang, kommunerne får et

højere fagligt niveua og større ekspertise i forhold til udlicitering, digitalisering og offentlige-private partnerskaber,

bemærker adm. direktør i DI Hans Skov Christensen.DI håber samtidig, at det videre arbejde ender med, at

amterne bliver nedlagt. Amtallet af skatteudskrivende niveauer skal reduceres fra tre til to, lyder det fra Hans Skov Christensen.

-fmj

Katalysator for vækst

For Dansk Handel & Service, DHS, vil det være logisk med større kommuner, fem

regioner og flere opgaver i statslig regi.Masser af mennesker arbejder uden for deres egen kommune, men kommunerne er, uanset

størrelse, slet ikke gearet til den virkelighed.En statslig forankring vil sikre, at det er virksomhedernes behov, der bliver

tilgodeset.- En strukturreform bør være en katalysator for vækst, men det kræver politisk mod og en

høj grad af fremtidsorientering. Vi havde gerne set en betænkning, der i højere grad havde taget højde

for fremtidens samfunds- og erhvervsudvikling. Samfundet baserer sig i stadigt stigende omfang på viden, og det skal den offentlige

sektor kunne matche, siger udviklingsdirektør i DHS, Per Gotfredsen.-fmj

Vildskud om ledige

LO ser gerne

at Danmarkskortet fremover kommer til at bestå af færre kommuner og regioner i stedet for amter. Det kan være med

til at skabe et enstrenget system i arbejdsmarkedspolitikken, men det må til gengæld ikke betyde at ansvaret for de ledige

gives til kommunerne.Det har Strukturkommissionen ellers foreslået. I ErhvervsBladet blev den tanke kraftigt afvist af

Dansk Arbejdsgiverforening i fredags, og LO er på dette punkt helt enig med arbejdsgiverne.Foreslaget fra Kommissionen

er et direkte vildskud, der ikke vil gavne mobiliteten på arbejdsmarkedet, lyder det skarpt fra LO''s formand Hans Jensen.Han

mener, at det er vigtigt, at virksomheder og ledige for endnu bedre muligheder for at finde hinanden end de har i dag. Amtsgrænserne

er often en forhindring i den retning, og derfor bør ansvaret for de ledige ligge i statsligt regi, mener LO.

Ledige

i arbejde

To forskellige systemer i kampen for at få de ledige i arbejde, er en af de forhindringer, der skal ryddes af vejen

i den fremtidige beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt, men det er ikke så afgørende, hvem der får ansvaret

for de ledige.Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en kommetar til Strukturkommissionens

rapport, hvor de anbefaler, at beskæftigelsespolitikken samles et sted.- Indtil nu har der været to yderpunkter

i debatten. Nogle har gjort sig til talsmand for "bare" at give hele beskæftigelsesindsatsen til kommunerne. Andre

har omvendt givet udtryk for, at staten skal have ansvaret for alle ledige, herunder også personer med tunge sociale problemer.

Begge dele kan jeg på forhånd afvise, siger Claus Hjort Frederiksen, der mener, at der kan siges både godt og dårligt

om kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen. Både i kommunerne og i det statslige AF-system.- Netop kvaliteten skal

være omdrejningspunktet for, hvordan vi indretter fremtidens beskæftigelsessystem. Det handler om, at få de ledige

i arbejde og sikre, at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft, siger Claus Hjort Frederiksen. -fmj