Det betyder finansloven for virksomhederne

Afgiftslettelser allerede i 2014 og en øget beskæftigelsesindsats er blandt de vigtigste punkter i finanslovsaftalen set med erhvervslivet øjne.

Foto: Liselotte Sabroe

Det er en finanslov med stor betydning for erhvervslivet, som regeringen tirsdag aften indgik med Venstre og de Konservative.

Blandt andet fremrykkes Vækstplan DK med et år, så den gælder fra første januar 2014. Dermed får virksomhederne yderligere 760 millioner kroner i skatte- og afgiftslempelser allerede i 2014.

»Fremrykningen vil forbedre virksomhedernes rammevilkår allerede fra 2014 og vil isoleret set bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse på kort sigt,« skriver aftaleparterne.

Afgiftslempelserne omfatter en decideret afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift allerede den første januar 2014 og en nedsættelse af minimumsafgiften op brændsel. 

Derudover hæves grænsen for skattekreditter vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter, og der afsættes 120 millioner kroner til længere momskreditter for små virksomheder.

Fremrykningen af Vækstplan DK er kommet med i aftalen med Venstre og de Konservative, og var ikke en del af forhandlingerne med Enhedslisten.

Aftalen om vækstplanen blev indgået i juni mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og de Konservative. Ud over skatte- og afgiftslettelser rummer den tiltag, som skal skaffe virksomhederne lettere adgang til finansiering, et øget niveau for offentlige investeringer og en styrket eksport-indsats. Planen vil blive implementeret mellem 2014 og 2020.

Finanslovsaftalen rummer imidlertid også nye initiativer med betydning for erhvervslivet blandt andet en milliard kroner, som skal få flere i arbejde ved at forbedre beskæftigelsesincitamenterne for kontanthjælpsmodtagere, en indsats mod social dumping og øge antallet af flere jobrotationsansættelser.

Endelig afsætter finanslovsaftalen halvanden milliard kroner til grøn omstilling, miljø og infrastruktur i årene frem til 2017, hvilket også vil påvirke virksomhederne på flere områder.

Blandt andet iværksættes der et større anlægsarbejde i Odense, hvor den offentlige transport udbygges med en letbane for 443 millioner kroner. De samlede anlægsinvesteringer udgør 2,4 milliarder kroner.

Finanslovens miljømilliarder skal derudover bruges på oprettelsen af en national Natur- og Miljøfond, der skal fokusere på en mangfoldig natur, renere vandmiljø og en reduceret udledning af drivhusgasser.