Derfor sakker Danmark bagud

Den nytiltrådte formand for Innovationsfonden og den afgående formand, Jørgen Mads Clausen, skyder fondens nye strategi i gang med at efterlyse nye politiske initiativer.

Foto: Brian Bergmann

Få andre lande kan profilere sig på at poste så mange penge i forskning og udvikling, som vi gør i Danmark. I alt bruger danske virksomheder og offentlige kasser årligt omkring 60 mia. kr. på forskning og innovation for at løfte væksten og konkurrenceevnen herhjemme.

Alligevel sakker vi bagud på centrale områder i forhold til de lande, som vi almindeligvis sammenligner os med. Vi har relativt få vækstvirksomheder. Der er forholdsvis få højtuddannede ansat i private virksomheder. Og væksten i produktiviteten er lavere herhjemme end både i USA og i flere af vores nabolande.

En af de helt centrale forklaringer på de danske problemer er, at vi er alt for dårlige til at få omsat forskning og idérigdom til kommer­cielle produkter og vækst­virksomheder. Det er i hvert fald meldingen fra den nytiltrådte og den afgående formand for Danmarks store innovationsfond, Terma-direktør Jens Maaløe og Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen, der i en ny kronik i Berlingske i dag giver deres bud på både udfordringer og løsninger.

Vi mangler drivkraft

»Danmark sakker dels bagud, fordi alt for få mindre virksomheder vokser sig store, dels fordi vi mangler drivkraft til innovation og samtidig ikke kan få viden fra offentlig forskning til at leve i private virksomheder. Det vil vi adressere med en ny strategi i Innovations­fonden, men den kan ikke stå alene. Der er også brug for at gøre mere politisk,« siger Jens Maaløe, ny formand for Innovationsfonden, der i 2015 har et budget på knap 1,6 mia. kr.

Han kalder det dybt problematisk, at forskere på de danske universiteter først og fremmest måles på deres evne til at publicere artikler.

»Men man bør måle langt mere på universiteternes evne til at konvertere forskningen til nye virksomheder eller samarbejds­projekter med private virksomheder. Politikerne bør ændre incitamentsstrukturerne,« siger Jens Maaløe.

Han mener derudover, at vi i Danmark har haft alt for meget fokus på at uddanne folk til det offentlige frem for at se på erhvervslivets behov. Derfor bør vi uddanne langt flere inden for de tekniske videnskaber og det naturvidenskabelige område, mens vi bør skære mere på andre områder, der ikke er så efterspurgte i dansk erhvervsliv, lyder opskriften.

Regeringen har taget det første skridt

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) har i forvejen stået i spidsen for regeringens planer om at skære en smule i antallet af pladser inden for bestemte humanistiske områder. Det er studier, som ifølge ministeren fører til større ledighed end gennemsnittet, og planerne sendte i efteråret Sofie Carsten Nielsen i åben kamp med de humanistiske uddannelser.

Jens Maaløe anerkender, at regeringen har taget »et modigt første skridt.«

»Jeg klapper i hænderne af regeringens initiativ, for der har jo i mange år været berørings­angst på det her område. Nu er første skridt taget, men vi skal skridtet videre,« siger han.

Sofie Carsten Nielsen glæder sig over opbakningen, men hun fastslår også, at der pt. ikke er planer om at gå begrænse humanioras studiepladser yderligere.

»Jeg ser ingen grund til at begrænse humanioras studiepladser, hvis uddannelserne har en størrelse, hvor der er job at få. Den balance tror jeg, at vi har fundet nu,« lyder det i et skriftligt svar fra uddannelses­ministeren.

Sofie Carsten Nielsen er derudover enig i, at der fortsat er behov for, at universiteterne åbner sig mere for erhvervslivet – og omvendt. Men hun er ikke umiddelbart klar til at ændre grundlæggende incitamenter for universiteternes forskere.

»Jeg kan godt være bekymret over, at deres forslag bliver tungt at administrere. Samarbejde med erhvervslivet er allerede en del af universiteternes formål. Og jeg tror, at det vil være mere effektivt at få ledelserne på uddannelserne til at tage opgaven endnu mere alvorligt,« skriver hun i en mail.

Ny strategi i Innovationsfonden

Jens Maaløe og Jørgen Mads Clausen understreger, at virksomhederne også selv har et stort ansvar for at forbedre samarbejdet med universiteterne og samtidig ansætte flere højtuddannede. Det samme har Innovations­fonden, der nu er klar med en mere detaljeret strategi.

Innovationsfondens milliardbudget går bl.a. til innovation i små virksomheder og ikke mindst til konkrete samarbejds­projekter mellem universiteter og erhvervslivet. Med den nye strategi står det klart, at man bl.a. vil satse mere end hidtil på risiko­villig kapital i virksomhedernes tidlige stadie.

»De nyetablerede virksomheder slås meget med finansiering. Det er noget af det, som vi skal se mere på via støtte til konkrete udviklings- og forskningsprojekter hos iværksættere. Derudover skruer vi yderligere op for rådgivning og satsning på samarbejdsprojekter mellem universiteter og virksomheder,« siger Jens Maaløe.

Under alle omstændigheder mangler der ikke tal, der illustrerer Danmarks udfordring med mangel på vækstvirksomheder. For eksempel er blandt Danmarks 100 største koncerner blot tre virksomheder etableret inden for de seneste 30 år. I Californien er det tilsvarende tal 39.