Derfor øjner vismænd dansk opsving

Efter en årrække med stilstand og stagnation er der nu bedre tider i sigte, vurderer de økonomiske vismænd, men det skyldes ikke regeringen.

De økonomiske vismænd fremlagde tirsdag en rapport, som konkluderer, at det efter en årrække med stilstand går betydeligt bedre med dansk økonomi. Fra venstre ses professor Eirik Schrøder Amundsen, De Økonomiske Råds direktør, John Smidt, overvismanden, professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor Michael Svarrer samt professor Carl-Johan Dalgaard. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Efter en længere årrække med stilstand og krise er der nu langt om længe bedre tider på vej i dansk økonomi.

Forude venter en fremgang, som vil kaste masser af nye job af sig til de ledige og give de beskæftigede en højere realløn. Men som sandsynligvis også vil gøre det langt nemmere for de fleste virksomheder at sælge deres varer og serviceydelser, fordi danskerne igen begynder at bruge flere penge, og fordi det også går bedre i udlandet.

Det er formændene for De Økonomiske Råd, der populært kaldes for vismændene, der konkluderer dette i deres halvårlige analyse af dansk økonomi.

Stigning i forbruget og eksporten

De fire vismænd spår en vækst i år på 1,9 procent, der stiger til 2,3 procent til næste år og endnu mere efter dette, fordi der kommer mere gang i både det private forbrug og eksporten.

Vismændene forventer også, at erhvervslivets investeringer vil begynde at stige ganske pænt, efter at de har ligget stille i mange år. Dermed står Danmark til at få den mest massive fremgang siden jubelåret 2006. Alene i år og til næste år skulle beskæftigelsen stige med 65.000 personer, og frem mod 2020 vil fremgangen blive på hele 200.000 personer, vurderer vismændene.

»Men man kan ikke kalde det for et hedt opsving. Der er ikke tale om en hyper-opgang eller en økonomi, som står i flammer,« siger professor og overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Han tilføjer, at den vækst, som vismændene venter også efter 2016, og som er helt oppe på 2,8 procent årligt, umiddelbart kan se voldsom ud – især efter de seneste otte års stilstand.

»Men det er ikke urealistisk, hvis man kigger på tidligere opsving. Det er ikke ude af trit med, hvad der før er set herhjemme efter en længere krise,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Regeringen vil have æren

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) er enig i, at dansk økonomi er i begyndelsen af et opsving. Han præsenterede i går en ny udgave af Økonomisk Redegørelse, som er regeringens bud på, hvordan det vil gå dansk økonomi i den nære fremtid. Her glæder ministeren sig over, at flere end 38.000 personer allerede er kommet i privat beskæftigelse siden midten af 2013. Men væksten vil også tage til, vurderer han.

»Det er ikke længere kun fremgangen i udlandet, der trækker – der er også kommet gang i den indenlandske efterspørgsel, hvilket ventes at løfte væksten i de kommende år,« siger ministeren.

Regeringen venter, at væksten tager til fra 1,1 procent sidste år til 1,7 procent i år og 2,0 procent til næste år. Det er mere, end regeringen skønnede i december sidste år.

Morten Østergaard lægger stor vægt på, at det er regeringens politik, som virker og skaber resultater. Men Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger hertil, at det mere er, fordi tilliden til fremtiden er blevet større, at det nu begynder at lysne.

»Denne større tillid til fremtiden hænger sammen med, at det går bedre i Europa, og at der ikke er samme risiko som før for, at eksempelvis Spanien eller Portugal går bankerot. Så meget kommer fra udlandet,« siger vismanden.

Men både forbruget og investeringerne har også i en del år ligget på et unaturligt lavt niveau, fordi både danskerne og virksomhederne har været ramt af en slags spareiver og skræk for fremtiden. Men her venter vismændene nu, hvad de kalder for »en normalisering«.

De bedre tider hænger også sammen med de massive pengepolitiske stimulanser med enestående lave renter, der kommer fra Den Europæiske Centralbank (ECB), den lave euro- og kronekurs samt den relativt billige olie, som også er en stor økonomisk stimulans. Samtidig dæmper finanspolitikken i mange andre europæiske lande væksten mindre end før, hvilket også er med til at skabe fremgang.

»Så regeringen kan ikke tage æren for fremgangen alene. Flere andre og tidligere regeringer har også et stort ansvar for, at det igen går bedre herhjemme. Man skal meget langt tilbage og måske helt tilbage til Poul Nyrup Rasmussen (S) eller længere endnu for at finde årsagerne til den fremgang, som ses nu,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.