Der bliver færre offentligt forsørgede i Danmark

Antallet af offentligt forsørgede falder fortsat og skrumpede ind med 12.500 personer i første kvartal.

Antallet af offentligt forsørgede falder fortsat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Stricker

Den danske stat fik færre at forsørge i første kvartal 2016. Fra fjerde kvartal 2015 til første kvartal i år faldt antallet af offentligt forsørgede med 12.500 personer til i alt 747.800, når man ikke tæller SU-modtagere med. Det oplyser Danmarks Statistik.

Det er en god nyhed, lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

»Antallet af overførselsmodtagere er dermed nu lavere, end det var, før krisen satte ind,« siger cheføkonom Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

»De færre overførselsmodtagere er en god nyhed og afspejler blandt andet de bedre jobmuligheder, der er opstået på det danske arbejdsmarked igennem de sidste tre år,« siger han.

I den liberale tænketank Cepos glæder cheføkonom Mads Lundby Hansen sig over, at der bliver færre offentligt forsørgede.

»Det passer overens med, at beskæftigelsen er vokset i første kvartal. Der er dog fortsat knap 748.000 på overførselsindkomst.«

»I denne gruppe ligger der et betydeligt arbejdskraftpotentiale, som kan udløses, hvis der gennemføres flere reformer,« siger han i en skriftlig kommentar.

Ifølge Cepos bør tilgangen til efterløn standses, ligesom der bør skaffes flere hænder til arbejdsmarkedet ved yderligere reformer af dagpenge og kontanthjælp.

Antallet af offentligt forsørgede har været støt faldende siden første kvartal 2010.

Ifølge Danmarks Statistik har antallet af SU-modtagere dog samtidig været kraftigt stigende.

»En del af forklaringen er dog også, at mange unge i løbet af krisen har vendt blikket mod skolebænken frem for mod arbejdsmarkedet, hvilket har medvirket til, at de ældre bedre kunne forblive på arbejdsmarkedet her under krisen,« siger Erik Bjørsted.

Det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere dog faldet med 1100 personer, så der i første kvartal er 324.400 modtagere.

Statistikken tæller 16-64-årige. Alle opgørelser af personer er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for normale sæsonudsving.