Den økonomisk tillid i Eurozonen skuffer i februar

Den samlede økonomiske tillidsindikator for eurozonen faldt i februar til 103,8 fra 105,0 måneden før. Økonomerne havde ventet en tilbagegang til 104,3 ifølge et estimat fra Bloomberg.

Indekset er sammensat af en række erhvervs- og forbrugerindikatorer udført for EU-Kommissionen.

Tungest vejer industritilliden, som faldt til minus 4,4. Her var der ventet indeks minus 3,6 ifølge Bloombergs rundspørge, efter at indekset viste minus 3,1 måneden før.

Tilliden i servicesektoren dykkede til 10,6 i måneden fra 11,5. Her havde økonomerne ventet et fald til 11,4.

Den indikator, der afspejler forretningsklimaet, blev opgjort til 0,07. Det var svagere end ventet blandt økonomerne, der havde sigtet efter et indeks på 0,27 ifølge Bloomberg mod 0,29 i januar.