Den gamle revisor er yt

Revisorerne arbejder hårdt for at få støvet til at lette sig fra branchens image. Men branchen møder stadig fordomme.

Fordomme er der nok af om revisorerne som nogle kedelige, usexede, grå mænd, der er omgivet af regnemaskiner og tårnhøje stabler af regnskabsbøger. Der sidder de i støvede rum - og taster løs.

Solen ser de aldrig.

De er utrænede og er i det hele taget godt nørdede.

Men det image vil branchen af med. Og det er også nødvendigt, for revisionsbranchen står over for et generationsproblem, hvor mange ældre går på pension – og derfor skal mange huller fyldes ud.

Af samme grund satte tidligere spindoktor for beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), Charlotte Jepsen, sig sidste år i direktørstolen for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Hendes mål var at få revisorernes image som kedelige – gjort til skamme.

Test dine fordomme om revisorbranchen

Hader deres image

For revisorerne hader det image. De har hadet det i adskillige år, men problemet har vokset sig større i takt med, at ungdomsårgangene er blevet mindre, og der er kommet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er simpelthen blevet sværere for branchen at få unge til at læse til cand. merc. aud.

Hos Danmarks største revision- og rådgivningsvirksomhed Deloitte fortæller HR-direktør Peter Leth, at man her har fordoblet HR-budgettet henover de seneste tre år for blandt andet at få flere unge til at vælge netop dem.

De har brug for cirka 200 nyuddannede om året og får også det antal unge, men savner et større udbud at vælge imellem.

Metoden er blandt andet at køre kampagner.

Alligevel indrømmer han, at revisionsbranchen endnu ikke har været god nok til at pille det støvede image af sig.

- Jeg blev selv overrasket over, hvor markant anderledes revisionsbranchen er. Inden jeg startede i Deloitte, troede jeg, at folk sad med skåneærmer og hvide handsker, men de folk, jeg mødte, var dynamiske, dygtige og engagerede medarbejdere, afslører han.

Tid til at spille tennisForeningen for Statsautoriserede Revisorer, FSR, har i flere år lavet kampagner på handelshøjskolerne for at få ændret på branchens image. For det kniber med at få de unge til at læse til revisor. De sidste fire år har antallet af studerende været konstant - mens behovet er vokset.

- Vi har arbejdet på at fortælle de unge, at der er plads til forskellige ambitions- niveauer. Hvor revisorerne er kendt for at arbejde solen sort, gør vi i dag en stor indsats for at fortælle de unge, at jobbet ikke er så krævende, at de skal give afkald på familielivet og på at gå til tennis. Altså den såkaldte work life-balance, fortæller Kurt Gimsing, der er formand for brancheorganisationen for FSR.

Flere søgesSalgsargumenterne er da også helt på plads, når man spørger studieleder på cand. merc. aud-studiet, Peter Birkholm Lauersen.

- Tænk på de udfordringer en revisor kommer ud for i møderne med forskellige klienter og brancher. Det er et arbejde, der konstant udfordrer, lyder det engageret fra ham, mens han indskyder, at en revisor også kan kalde sig en virksomhedsdoktor.

Der er altså gode muligheder for at specialisere sig – og for at rejse – og opgaverne varierer meget. Den moderne generation af revisorer er konsulenter og rådgivere, og deres arbejde er bredere og mere alsidigt end nogensinde.

Alligevel slås branchen med det halvkedelige image, og det er studielederen godt ærgerlig over.

- Vi prøver at gøre, hvad vi kan, men alle skal blive bedre til at fortælle de studerende om faget. Vi kunne godt bruge hundrede studerende mere på studiet, indrømmer han.

Test dine fordomme om revisorbranchen

Skiftende mulighederUdfordringen er nemlig, at de unge er anderledes i dag, end da 67-årige Peter Birkholm Laursen var ung.

Problemet er ifølge Finn Kjerulff Hansen, rådgiver på Karrierecenteret på CBS, at revisionsbranchen endnu ikke - til fulde - har formået at sælge jobbet.

Socialt indhold og skiftende karrieremuligheder med mulighed for mere konsulentprægede kommunika- tionsopgaver og det at arbejde i projektteam bliver nemlig vægtet højt af nutidens unge.

- Mange unge forbinder det at læse til revisor med en branche, hvor der hersker et lidt talnørdet og meget konservativt, konkurrencepræget miljø, som er meget konkurrencepræget - og derfor fravælger mange studiet med mindre de har Albert Einstein-evner, siger han.

Desuden, tilføjer han, kan branchen ikke bare forvente, at studerende »bare« går revisorvejen - nu hvor der er finanskrise.

»Så enkelt er det ikke. Unge vælger ikke altid den sikre løsning, selv om der bliver talt om fyringsrunder. De er relativt risikovillige i valg af uddannelse og tager gerne chancer,« indskyder han.

Han indskyder, at det ikke gør det nemmere, at revisorerne fra 1. januar til 1. april knokler derudad med årsregnskaber og selv ligger vandret. Dette arbejdspres over lang tid er ikke til gavn for branchens image,« vurderer Finn Kjærulff Hansen.

Den danske it-branche, som beskæftiger omkring 100.000 ansatte og omsætter for mere end 200 mia. kr. om året står i samme dilemma.

Image hos it-folketIt-branchen kastede sidste år tre millioner kroner i en kampagne for at få unge - og især kvinder - ind i it-verdenen.

15.000 af de ansatte er i dag akademikere - et tal, der skal op på det dobbelte for at modsvare de lande, som Danmark konkurrerer med, mener brancheforeningen IT-Branchen.

Test dine fordomme om revisorbranchen