Den danske handelsbalance er i god form

Set over de seneste tre måneder er eksporten steget med 5,8 pct., og importen med 3,1 pct., viser tal fra Danmarks Statistik.

Eksporten af varer steg 7,1 pct. og importen 4,6 pct. i marts, og det resulterede i et større end ventet overskud på handelsbalancen i Danmark. Overskuddet på handelsbalancen var på 8,5 mia. kr.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge estimater fra Bloomberg News var der ventet 7 mia. kr.

Set over de seneste tre måneder er eksporten steget med 5,8 pct., og importen med 3,1 pct., viser tal fra Danmarks Statistik.

I marts var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 12,4 mia. kr., hvilket er 0,5 mia. kr. mindre end i februar.

- Eksporten til lande uden for EU voksede med 10,1 pct. i første kvartal, mens eksporten til EU-landene steg 3,1 pct. Eksporten til USA steg 20,9 pct., og den største del af stigningen skyldtes lægemidler, skriver Danmarks Statistik om udviklingen.

- Til Kina steg eksporten med 14,1 pct., og især minkskind og lægemidler var årsager til stigningen. Inden for EU-landene bæres stigningen i eksporten på 3,1 pct. af en fremgang i eksporten til Tyskland på 7,8 pct. Stigningen til Tyskland er hovedsageligt trukket af en række maskindele, bl.a. vindmølledele, skriver statistikbanken.

Importen fra lande uden for EU steg 4,1 pct. i første kvartal, mens importen fra EU-landene steg 2,7 pct. Fra lande uden for EU var det igen USA og Kina, som lå bag de største stigninger. Fra EU er det bl.a. øget køb af lægemidler fra Tyskland, som løfter importen.