Den amerikanske beskæftigelse stormer frem

Amerikanerne kommer hurtigere i arbejde end forventet. Det tyder på stærk fremgang i amerikanske økonomi og dermed en renteforhøjelse om få dage.

Foto: LUCY NICHOLSON.
Læs mere
Fold sammen

Flere amerikanere end forventet kom i arbejde i november. Mens forventningen ifølge nyhedsbureauet Bloomberg lød på 200.000 flere i arbejde i samtlige brancher bortset fra landbruget, så endte tallet på 211.000 personer.

Ses der kun på den private beskæftigelse, så gik den frem med 197.000 ansatte mod en forventning på 190.000.

Samtidig med de nye, positive tal reviderer den amerikanske beskæftigelsesrapport tallet for nye personer i beskæftigelse i oktober op fra 271.000 til 298.000 personer.

Tallene er med til at underbygge, at den amerikanske økonomi er i fremgang, og at en rentestigning fra den amerikanske centralbank, FED, kan være nært forestående.

Det står i skarp modsætning til den rentesænkning til et historisk lavt niveau, som Den Europæiske Centralbank, ECB, gennemførte torsdag sammen med en udvidelse af sit opkøbsprogram, der skal stimulere vækst i de europæiske økonomier.

Danske Banks analytiker på området, Mikael Olai Milhøj, kalder jobrapporten »stærk«, og han betragter en amerikansk renteforhøjelse som sikker.

»Den amerikanske centralbank kommer til at hæve renten d. 16. december,« skriver han i en kommentar.

Det vil i givet fald være den første renteforhøjelse siden 2006.

»Det store spørgsmål i markedet bliver derfor snarere, hvor mange renteforhøjelser, der kommer til næste år. Vores nuværende vurdering er, at der vil komme fire yderligere renteforhøjelser til næste år, dvs. fem i alt fra nu og indtil udgangen af 2016. Det er på linje med, hvad den amerikanske centralbank selv signalerede i deres seneste prognose tilbage i september,« skriver han.

Der er dog kun indregnet to renteforhøjelser i finansmarkedernes forventninger. Men Danske Bank tror på fire i alt, netop fordi arbejdsmarkedet fortsætter med at klare sig godt.

»Ledigheden er allerede nu på et normalt niveau (5 pct. red.) og yderligere fremgang vil være med til at øge lønpresset og dermed i sidste ende inflationen. Det vil den amerikanske centralbank efter vores vurdering ikke kunne sidde overhørig,« skriver Mikael Olai Milhøj.

Cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen vurderer, at ledigheden var faldet mere, hvis arbejdsstyrken ikke var steget så meget, som det er tilfældet.

»At arbejdsstyrken stiger er et positivt signal, og deltagelsesgraden steg da også for første gang i tre måneder. Det vidner om, at der kan trækkes flere mennesker ind på arbejdsmarkedet, som kan være med til at begrænse frygten for accelererende lønstigninger i en situation, hvor der tegn på stramheder på arbejdsmarkedet,« skriver han i en kommentar.

Stramheder på arbejdsmarkedet med mangel på arbejdskraft retter fokus mod lønstigninger, og de viste i forrige måned den største vækst siden juli 2009.

»I november så vi dog en vis moderation i lønvæksten, idet den faldt tilbage fra 2,5 procent til 2,3 procent. Det kan tage noget af frygten for, at Fed er kommet bag kurven, og efterlade dem plads til at sætte renten op i et meget roligt tempo,« mener cheføkonomen, som i lighed med sine kolleger anser en renteforhøjelse for at være så godt som sikker.

Sydbanks analytiker Kim Blindbæk påpeger, at den amerikanske renteforhøjelse også kan få effekt på denne side af Atlanterhavet.

»Det kan presse obligationsrenterne lidt op i de kommende måneder - også i Danmark. Der er dog ingen grund til at frygte voldsomme rentestigninger. Den Europæiske Centralbank, ECB, har fornyligt lempet pengepolitikken yderligere og vil holde renten lav i flere år endnu. Samtidig har Fed-direktører gentagne gange beroliget investorerne med, at pengepolitikken - på trods af udsigt til renteforhøjelser - fortsat er meget lempelig. Det vil holde de danske obligationsrenter på et lavt niveau i lang tid endnu,« vurderer han.