December bød på mindre stigning i ledigheden

Arbejdsløsheden steg en lille smule og med 400 personer i december, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Esben Salling.
Læs mere
Fold sammen

Bruttoledigheden steg med 400 fra november til december sidste år. Dermed var der 132.400 fuldtidsledige i december. Ledighedsprocenten lå uændret på 5,0 pct. for femte måned i træk.

Nettoledigheden, som består af bruttoledige fratrukket personer i aktivering, var i december på 105.800, svarende til 4,0 pct. af arbejdsstyrken.

Nettoledigheden er den seneste måned steget med 1.000, mens antallet af aktiverede jobparate personer er faldet med 700.

Chefanalytiker Erik Bjørsted fra AE-rådet siger, at de nye tal måske umiddelbart kan virke skuffende.

»Men den uændrede arbejdsløshed er ikke nødvendigvis tegn på at arbejdsmarkedet nu er ved at bevæge sig i den forkerte retning. Den uændrede ledighed kan skyldes, at arbejdsstyrken er vokset – det kan bl.a. være på grund af, at flere studerende er blevet færdige,« siger han.

Det vigtigste er da også, at beskæftigelsen vokser. Siden foråret 2013 er omkring 40.000 flere personer kommet i job. Fremadrettet tyder flere indikatorer på, at flere også i år vil komme i arbejde.

Cheføkonom Thomas Søby fra Landbrug & Fødevarer peger på, at en lav oliepris og nye tiltag fra Den Europæiske Centralbank (ECB) skaber sandsynligvis vil skabe flere job herhjemme, men minder også om, at visse områder stadig er udfordret af de massive prisfald på mange landbrugsvarer.

Jes Asmussen, der er cheføkonom i Handelsbanken er knap så optimistisk.

»Væksten i dansk økonomi er endnu ikke er stærk nok til at skabe et mærkbart fald i ledigheden. Det er naturligvis dejligt, at beskæftigelsen steget over det seneste år, men vi er bestemt ikke overbeviste om at den udvikling vil forsætte med samme hastighed i år,« siger han.