De små diskrimineres i hjemme-pc-ordning

Tusindvis af medarbejdere i de små og mellemstore virksomheder kan ikke få fuldt udbytte af den nye

hjemme pc-ordning, som regeringen præsenterede onsdag.


I den nye hjemme pc-ordning er det en betingelse, at medarbejderen

har adgang til virksomhedens interne datanet fra hjemmet, hvis etableringen af en højhastighedsforbindelse skal kunne trækkes

fra i skat. Denne betingelse afskærer tusindvis af danske medarbejdere fra en skattefri bredbåndsforbindelse, selvom de

har et reelt behov.


- Langt de fleste små virksomheder har ikke et internt virksomhedsnet og vil derfor ikke kunne tilbyde

medarbejderne en skattefri højhastighedsforbindelse. Det er beklageligt, at medarbejderne i de små virksomheder ikke

får samme muligheder for at udnytte hjemme pc-ordningen som dem i de store, siger Casper Black, konsulent i Håndværksrådet.


Hæmmer

udviklingen

Senioranalytiker Anders Elbak fra analysefirmaet IDC er helt enig:


- Reglen er begrænsende for udbredelsen af

højhastighedsforbindelser i de små virksomheder. Jeg kan ikke se, hvorfor medarbejdere i de små virksomheder skal

forfordeles i forhold til dem i de IT-tunge virksomheder, siger Anders Elbak, senioranalytiker hos IDC.


Anders Elbak foreslår,

at kravet om, at de ansatte skal have adgang til arbejdsstedets netværk ændres til, at medarbejderne skal have de samme muligheder

fra en hjemme-arbejdsplads, som fra den almindelige arbejdsplads.

Kan arbejde hjemme

Håndværksrådet mener, at

mange af de små virksomheders arbejdsopgaver kan løses fra en hjemme-arbejdsplads med en internet-opkobling uden, at medarbejderne

har adgang til et virksomhedsnet.


- Man kan sagtens varetage forskellige opgaver for virksomheden uden at være i kontakt

med et internt netværk på arbejdsstedet. Man kan eksempelvis sende opgaver, som man har udført hjemmefra med en

e-mail til arbejdspladsen. I den forbindelse vil en højhastighedsforbindelse lette arbejdsprocesserne, siger Casper Black.


Mindre

bredbånd

Teleselskabet Tiscali, som tilbyder bredbåndsforbindelser til private og virksomheder har, på grund af kravet

om, at medarbejderne skal kunne koble sig på et virksomhedsnetværk, dæmpet forventningerne til salget af bredbåndsforbindelser

som følge af hjemme pc-ordningen.


- Restriktionen betyder, at færre pc''er leveres med en bredbåndsforbindelse.

Hvis den ikke var der, ville det formentligt være ni ud af ti pc''er som blev leveret under hjemme pc-ordningen være med bredbånd,

siger Jes Hvid Mikkelsen, pressechef hos Tiscali.


Til sammenligning forventer regeringen, at omkring 100.000 årligt vil benytte

sig af sig af en delvist skattefinansieret hjemme pc. Heraf vil kun 25.000 personer også få leveret en skattefinansieret højhastighedsforbindelse.