De sidste DM hentes frem

Læs mere
Fold sammen
Til det formål er der opstillet DM-kasseapparater ved siden af euro-kasserne.Rundspørger har vist, at i de fleste

tyske hjem bliver der ved med at dukke DM op, gemt og glemt i lommer, tasker, vaser og æsker.Det er som regel ikke alt

for store beløb og som kun få har lyst til at opsøge en Landesbank for at få vekslet.Ideen til at

tage imod gamle DM kommer fra Slesvig-Holsten, hvor de handlende i den lille by Kropp fornyligt arrangerede dage med DM som gyldigt

betalingsmiddel. Det strømmede ind med titusinder af DM fra folk, der ofte kom langvejs fra efter at have hørt om aktionen.Britisk

energi i knibe

(LONDON) Englands største elselskab, British Energy Plc, må med regeringens hjælp nedbringe mest

muligt af en gæld på 1,26 mia. pund (ca. 2 mia. euro) for at undgå at blive erklæret konkurs.Det sker

med forlængelsen af et nødlån på 650 mio. pund (1 mia. euro) til 1. marts. Nedlægning af akraftværker

har medført store ekstraudgifter for British Energy, der har fået besked om at rekonstruere koncernen ved blandt andet

at skille sig af med sine nordamerikanske operationer.

Flere konkurser i USA

(WASHINGTON) I USA er antallet af konkurser

steget med 12 pct. i årets tredje kvartal til 401.000 tilfælde.Dermed har der været 7,7 pct. flere konkurser

i de senest opgjorte 12 måneder. Som vanligt har langt de fleste konkurser ramt privatpersoner. Når det antal er så

højt, skyldes det de nye bestemmelser med lempeligere vilkår for en gældssanering i tilfælde, hvor det vil

være håbløst for en enkeltperson at nå at afbetale en gæld og renter i en levetid.MobilCom

hjælpes på gled

(KIEL) Mobilcom AG har sluttet tredje kvartal med et tab på 2,9 mia. euro efter at have afskrevet

licensen til brug af UMTS for den tredje generation af mobiltelefoner.Kreditter for i alt 2,2 mia. euro står til rådighed

efter at France Telecom har overtaget garantien for en gæld på 7,1 mia. euro. FT ejer 28,5 pct. af aktierne i MobilCom,

der er hjemmehørende i Büdelsdorf i Slesvig-Holsten. MobilComs nye formand Thorsten Grenz er overbevist om, at MobilCom

allerede i første hallvår af 2003 igen vil give udbytte. I mobiltrafik øgede MobilCom i tredje kvartal omsætningen

til 386 mio. euro fra 367 mio. euro året før.Bruttoudbyttet (før skat, renter og afskrivninger) blev til

minus 41 mio. euro mod et minus året før på 136 mio. euro. MobilCom har 4,9 mio. kunder.Vivendi taber

fortsat(

PARIS) Den franske mediegruppe Vivendi Universal sluttede tredje kvartal med et nettotab på 1,24 mia. euro. Det

er 28,5 pct. mere end tabet i samme kvartal i fjor. Vivendis tab er øget efter frasalget af medieselskaber i USA og Italien,

der gav tab på 735 mio. euro. Vivendis omsætning er steget med 25 pct. til 1,21 mia. euro sammenlignet med juli kvartal

2001.

Tyrkiet i EU vil koste(BERLIN) Tyrkiets medlemskab af EU vil belaste den tyske økonomi meget kraftigt. Da

Tyskland i forvejen betaler rundt regnet 25 pct. af alle EUs udgifter kommer det til at betyde, at der årligt fra Berlin til

Bruxelles skal overføres yderligere 9,5 mia. euro til dækning af de øgede udgifter til Tyrkiet. Forsigtige beregninger

siger, at Tyrkiet skal have mindst 38 mia. euro årligt fra EUs kasse. CDUs medlem i Europa Parlamentet, Elmar Brok, siger, at

det tyrkiske EU-medlemskab kan sprænge EUs budget.

Banktopmand imod euro(LONDON) Helt så glat vil det ikke

gå med at indføre euro i Storbritannien.Den ny britiske centralbank-chef om et halvt år efter Edward George bliver

den 54-årige vicecentralbankdirektør Mervyn King, der er kendt som en stor modstander af at lade euroen komme i stedet

for pundet.

Nyt liv i Japans økonomi(TOKYO) Japans premierminister Koizumi har givet ordre til, at der skal sættes

offentlige arbejder i gang for tre trillioner yen (ca. 25 mia. euro) og det skal ske i indeværende finansår, der slutter

31. marts næste år.Koizumi vil have skatterne sat yderligere ned for at få genoplivet den svage økonomiske

udvikling.