De Radikale opgiver modstand mod omstridt lovforslag om arveskat: »Det er da frustrerende«

Skatten på generationsskifte i virksomheder skal som bebudet af regeringen hæves til 15 pct., fremgår det af nyt lovforslag. Men skattegrundlaget er der stadig usikkerhed om. Det har de Radikale ellers stået hårdt på skulle afklares i ny lov. Dansk Industri og Dansk Erhverv er stærkt utilfredse.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ser nu ud til at få opbakning – også fra de Radikale – til det omstridte lovforslag om at hæve skatten på generationsskifte i virksomheder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Regeringens bebudede forhøjelse af skatten på generationsskifte af virksomheder, der har mødt voldsom kritik, er nu et stort skridt tættere på at blive til virkelighed.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt det lovforslag i høring, som betyder, at virksomheder, der skal generationsskiftes, fremover skal beskattes med 15 pct. i stedet for den nuværende skattesats på seks pct., som den tidligere borgerlige regering indførte. De nye skattesatser skal gælde allerede fra 2020, hvor det ellers var planlagt, at generationsskifteskatten skulle være faldet til fem pct.

Til gengæld er der stadig usikkerhed om værdiansættelsesgrundlaget, når en virksomhed skal generationsskiftes. Og dermed, hvad der skal være beskatningsgrundlaget.

Både familieejede virksomheder og de store erhvervsorganisationer Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv har efterlyst den klarhed. Og kritikerne har fået opbakning fra regeringens støtteparti Radikale Venstre, som hidtil har stået hårdt på, at den usikkerhed skal fjernes.

Kathrine Olldag (R), skatteordfører

»Vi ender med at stemme for, da vi bliver nødt til at være loyale overfor den finanslov, vi sidder og forhandler, men det er da frustrerende, når det er noget, vi har kæmpet imod med næb og klør. «


Men nu lader det til, at de Radikale opgiver sin modstand og ender med at bakke op om lovforslaget. De Radikales skatteordfører erkender, at generationsskifteskatten er blevet noget af en kattepine for dem.

»Vi ender med at stemme for, da vi bliver nødt til at være loyale over for den finanslov, vi sidder og forhandler, men det er da frustrerende, når det er noget, vi har kæmpet imod med næb og klør. Omvendt er lovforslaget jo kun i første behandling, så vi håber stadig på at kunne påvirke det i en god retning,« siger Kathrine Olldag, skatteordfører for Radikale Venstre.

Hun mener dog fortsat, at uklarheden om værdiansættelsesmetoden er problematisk.

»Vi synes jo stadig, det er problematisk, at der ikke er et retskrav til værdiansættelsen. Selvfølgelig skal familierne vide, hvad det vil koste dem før et generationsskifte. Det andet er jo ligesom at købe et hus for først derefter at få oplyst prisen,« siger Kathrine Olldag.

Rasmus Jarlov, skatteordfører for de Konservative, er skuffet over Radikale Venstre.

»Jeg synes, det er ekstremt skuffende, at de går med til det her. De har tidligere sagt, at de ville holde hånden over erhvervslivet i denne her sag, men så ender de alligevel med at stemme ja,« siger Rasmus Jarlov.

De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag (tv), har sammen med erhvervslivet kæmpet mod regeringens lovforslag, der hæver skatten på generationsskifte i virksomheder, fordi der er usikkerhed om værdiansættelsesgrundlaget. Nu slår de Radikale bak. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe.

Fortsat usikkerhed

I Dansk Erhverv harcelerer skattepolitisk chef Jacob Ravn over, at regeringen ikke har lyttet til kritikken fra virksomheder og erhvervsorganisationer.

»Vi er ærgerlige over, at regeringen endnu ikke har lyttet til vores bekymringer i forhold til at give virksomheder et sikkert grundlag for værdiansættelse. Vi mener ikke, at man kommer i mål ved bare at lave en henstandsordning,« siger Jacob Ravn og tilføjer:

»Hvis det her lovforslag bliver vedtaget, så er der ikke noget retskrav på nogen bestemt værdiansættelse, og så har virksomhederne stadig den her usikkerhed.«

Lovforslaget indeholder også et bebudet retskrav om en henstandsordning på 30 år.

Tredobler skatten

Også DI er stærkt kritisk over for lovforslaget.

»Vi mener, det er særdeles problematisk, at man hæver den her skat til 15 procent uden i det mindste at tage stilling til det helt centrale, nemlig værdifastsættelsen. Lovforslaget tredobler skatten, samtidig med at det stadig er umuligt for virksomhederne at gennemskue, hvad et generationsskifte kommer til at koste på forhånd. Det er et problem, som man er nødt til at adressere,« siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Han forklarer, at værdifastsættelsen har været et problem siden februar 2015, hvor den daværende SR-regering fjernede virksomhedernes retskrav på en skematisk værdiopgørelse. Men det er vigtigt, at der findes en løsning, påpeger han.

»I mange situationer står virksomhedsejerne jo med en søn eller datter, som de skal overtale til at forlade en karriere for i stedet at videreføre familievirksomheden, og for dem er det jo afgørende at vide på forhånd, hvad det er for en økonomisk situation, de står med,« siger Jacob Bræstrup.

Med lovforslaget videreføres de gældende regler om værdifastsættelse, og det finder en af erhvervslivets rådgivere også utilfredsstillende.

»Det kan vanskeligt ses som andet end en punktering af de drømme, som vi og mange andre har om, at virksomhedsandele skal kunne værdiansættes efter enkle og relativt firkantede regler, så ejerne ikke hver eneste gang er nødsaget til at indhente bindende svar hos Skatterådet, hvis de vil have sikkerhed for, at der ikke senere skal opstå en skattesag om værdiansættelsen,« siger Henning Boye, chefkonsulent i revisionsvirksomheden BDO.

I en tidligere version af artiklen fremgik det fejlagtigt, at der i lovforslaget ikke stod noget om værdiansættelsesgrundlaget. Det gør der. Læs venligst faktaboksen nedenfor.