Dantherm: Uafklaret frasalg trækker resultat ned

Skive-virksomheden Dantherm kommer ud af 2014 med et negativt resultat på driften, og det er især forretningsenheden Telecom, som efter planen skal sælges, der trækker ned.

Det fremgår af Dantherms regnskab for 2014, der er offentliggjort fredag eftermiddag.

Dantherm, der beskæftiger sig med industriel luftbehandling, måtte sidste år notere et fald i omsætningen, som dykkede til 441 mio. kr. fra 481,5 mio. kr. i 2013. Det ordinære driftsresultat, EBIT, faldt 24 mio. kr. til et underskud på 18,8 mio. kr.

- Dantherms driftsresultat i 2014 blev samlet set utilfredsstillende, hvilket hovedsageligt skyldes en underskudsgivende Telecom forretning. HVAC-forretningen (Heating, Ventilation og Air Conditioning, red.) havde et nogenlunde tilfredsstillende resultat, hvor andet halvår af 2014 blev bedre end i 2013, siger administrerende direktør Torben Duer i en kommentar til regnskabet.

Sidste år i marts solgte Dantherm sin forretningsenhed Telecom til China Technologies, men købet er fortsat ikke gået igennem. Det skyldes, at det kinesiske selskab fortsat ikke har fået de nødvendige myndighedsgodkendelser, skriver Dantherm i regnskabet.

Tilbage i slutningen af februar kom Dantherm med foreløbige regnskabstal for 2014, der kun kørte på de fortsættende aktiviteter, men da frasalget af Telecom ikke er gået igennem, indgår forretningsenheden i det regnskab for 2014, som er offentliggjort fredag.

I slutningen af februar var forventningen, at frasalget ville blive gennemført i marts, men det er nu uvist, hvornår det går igennem.

- Vi forventer fortsat, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres, når køber får de fornødne myndighedsgodkendelser, men som følge af den udskudte gennemførelse af frasalget har Dantherm fået tilsagn om en forlængelse af de nuværende kreditfaciliteter frem til januar 2016, siger Torben Duer i regnskabet.

Dantherm venter i 2015 et driftsresultat (EBIT) på 5-10 mio. kr. under forudsætning af, at frasalget af Telecom glider igennem.

- Hvis frasalget af Telecom forretningen mod forventning ikke gennemføres, påvirkes forventningerne til driftsresultatet (EBIT) før eventuelle goodwillnedskrivninger ikke, skriver Dantherm i regnskabet.

Tabel for Dantherms årsregnskab for 2014:

#

Mio. kr. FY 2014 FY 2013

----------------------------------------

Omsætning 441,0 481,5

EBIT -18,8 5,2

Resultat før skat - -33,6 -28,9

fortsættende aktiviteter

Nettoresultat -28,5 -28,0

----------------------------------------

#

Forventninger til 2015:

#

Mio. kr. Ved FY 2014

--------------------

EBIT 5-10

--------------------

#