Danskernes sygefravær koster staten dyrt

Statens udgifter til sygedagpenge forventes at stige med 490 millioner kroner til næste år. Årsagen er, at flere lønmodtagere er syge i længere tid, og at der er kommet flere i beskæftigelse.

Trods en ihærdig indsats for at få bugt med danskernes stigende sygefravær, er det ikke lykkedes regeringen at vende udviklingen. Tværtimod.

I finansloven for 2008, som offentliggøres i morgen, forventes statens udgifter til sygedagpenge at stige med 490 millioner kroner, så de kommer op på 6,9 milliarder kroner til næste år.

Årsagen er først og fremmest, at antallet af sygedagpengemodtagere ventes at stige fra 66.500 i 2007 til 71.000 modtagere i 2008.

»I dag er der næsten lige så mange sygedagpengemodtagere, som der er ledige. Det dræner arbejdsstyrken, at så mange danskere er sygemeldte. Det har vi slet ikke brug for i en tid, hvor 58.000 job ikke kan blive besat,« siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Han er især bekymret over, at lønmodtagerne er syge i længere og længere tid.

En analyse fra Arbejdsdirektoratet viser, at 10,6 procent af de beskæftigede var syge i mere end 14 dage i 2004, mens det tilsvarende tal i 2006 var 11,3 procent.

»De lange sygeforløb er den helt store udfordring. Vi ved, at når folk først har været sygemeldt i otte uger, ender det ofte med, at de mister kontakten til deres arbejdsplads og dermed også forsvinder væk fra arbejdsmarkedet,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Forebyggelse
Beskæftigelsesministeren håber, at den såkaldte Forebyggelsesfond, som er en del af velfærdsforliget, kan være med til at vende udviklingen.

»Jeg har stor tiltro til, at vi med Forebyggelsesfondens tre milliarder kroner kan få sat et utal af projekter i gang, som sigter mod at forebygge nedslidning, så vi kan undgå, at folk bliver syge,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Beskæftigelsesministeren understreger, at den stigende beskæftigelse kan forklare en del af eksplosionen i udgifterne til sygedagpenge. Dels fordi flere har fået adgang til sygedagpenge, men også fordi nybeskæftigede i gennemsnit er længere tid syge end personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I en periode, hvor virksomhedernes ordrebøger bugner og nye grupper gør deres entré på arbejdspladserne, er det derfor nødvendigt med særlig opmærksomhed omkring sygefraværet.

»Jeg vil gerne opfordre virksomheder til at granske sjæl og nyrer for at afdække årsagen til, at deres medarbejdere er sygemeldte i længere tid.

Vi skal hindre, at folk glider væk fra arbejdsmarkedsmarkedet, fordi arbejdspladsen og kollegerne glemmer dem, og de selv er usikre på, om de overhovedet kan vende tilbage,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Sygefraværet blandt danskerne er langt fra ligeligt fordelt. 20 procent af lønmodtagerne står således for 80 procent af fraværet. Desuden er københavnerne mere syge end vestjyderne.

Foruden statens udgifter til sygedagpenge skal der også medregnes kommunernes og arbejdsgivernes udgifter til danskernes sygefravær.