Danskernes forbrug afhænger af boligpriserne

Danskernes lyst til at bruge penge afhænger mere end i andre lande af prisen på ejerboliger. Og derfor halter privatforbruget, som spiller en stor rolle for væksten i samfundet.

Foto: Jan Jørgensen
Det danske boligmarked er generelt underdrejet, og det samme er privatforbruget. Og det er et problem, fordi privatforbruget udgør omkring halvdelen af Danmarks BNP og dermed spiller en stor rolle som motor for væksten i samfundet.

Men så længe boligpriserne for alt andet end de københavnske lejligheder ligge i dvale, så kommer privatforbruget heller ikke op i gear, vurderer makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen fra Sydbank i en analyse af boligmarkedet.

»Udviklingen i boligpriserne har en afgørende betydning for privatforbruget i Danmark. Sammenlignet med andre vestlige lande er privatforbruget i Danmark særligt afhængigt af udviklingen i boligpriserne, fordi danske boligejere har mulighed for at optage lån i boligens friværdi. Boligens friværdi udgør derfor en form for fri opsparing, og boligprisstigninger kan derfor finansiere privatforbrug,« konkluderer han.

I en sammenligning med Tyskland og Sverige har de danske boligejere meget lettere ved at omsætte deres boligers friværdi til forbrug - simpelthen fordi lånemulighederne er lette og billige at bruge, vurderer Peter Bojsen Jakobsen.

Svenskerne kan ganske vist belåne op til 90 procent af deres boliger, mens danske realkreditlån kun går op til 80 procent af boligens værdi. Men de svenske banklån ligger på renter, som i øjeblikket er mange gange højere end de billigste danske realkreditlån med årlig tilpasning af renten.

»Og mens du i Danmark kan tage den offentlige vurdering af din ejerbolig og belåne op til 80 procent, så er der i Sverige tale om en mere allround kreditvurdering, inden du kan få et lån,« siger Sydbank-økonomen.

Tyskland har ganske vist et belåningssystem til fast ejendom med bagvedliggende obligationer, der kan sammenlignes med det danske.

»Men det er er meget mere rigidt system, og omkostningerne ved en lånekonvertering er højere,« siger Peter Bojsen Jakobsen.

Derfor følges privatforbruget og boligpriserne pænt ad i Danmark, mens der i Sverige og Tyskland er lidt flere afvigelser i udviklingen af de to faktorer.

Forholdet mellem privatforbrug og boligpriser i Danmark:
Forholdet mellem privatforbrug og boligpriser i Sverige:

Forholdet mellem privatforbrug og boligpriser i Tyskland:Der er ifølge Peter Bojsen Jakobsens analyse ikke udsigt til, at boligpriserne trækker privatforbruget i gang med raketfart. Boligmarkedet er præget af to store usikkerhedsfaktorer, som dels er den rentefølsomhed, den store udbredelse af flekslån har medført, dels det store udbud af boliger, der har hobet sig op under og efter finanskrisen. Der er lige nu huse nok til at dække den nuværende efterspørgsel de næste 21 måneder.

Samlet set forudser Sydbank, at boligpriserne har fundet et stabilt niveau, og at de vil stige med 3 procent i 2014.

Men i Danmark giver det næppe mening af tale om et samlet boligmarked. Der er langt fra københavnske lejligheder, der er steget kraftigt over det seneste år, til Region Syddanmark, der har oplevet faldende priser i to kvartaler.