Danskerne tror på faldende arbejdsløshed

Danskernes syn på økonomien ligger fladt i februar sammenlignet med januar, men danskerne forventer, at arbejdsløsheden vil falde det kommende år.

Foto: Johan Gadegaard. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Danskerne bliver mere og mere sikre på, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Det viser friske forbrugertillidstal for februar måned fra Danmarks Statistik.

Hovedindikatoren er stort set uændret i forhold til januar, nemlig 9,1 mod 9,0 i sidste måned. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation, og det er mere positivt end gennemsnittet for det seneste halve år, hvor det har ligget på 7,6.

Men fladt er faktisk ikke så skidt. Slet ikke i februar, vurderer cheføkonom Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbank.»Selv om de uændrede tal umiddelbart kunne indikere, at vi ikke er blevet mere optimistiske den seneste måned, ja, så gemmer tallene faktisk på en mere positiv historie. For forbrugertilliden går normalt går lidt tilbage i februar. Så det uændrede niveau er faktisk udtryk for en bedring i forhold til, hvad vi er vant til i februar,« skriver hun i en kommentar til tallene.

Forbrugerøkonom i Nykredit, Johan Juul-Jensen forklarer de seneste måneders stigning med lave renter og faldende forbrugerpriser.

Forbrugerne tror på, at både at deres egen og og landets økonomiske situation vil være forbedret om et år. Indikatoren for familiens økonomiske situation om 12 måneder er 14,0, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 13,3. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation er 17,6, mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger på 15,8.

Alligevel er danskerne tilbageholdende med forbruget, og vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er nu minus 2,3, hvilket dog er noget højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er minus 7,6.

Og faktisk er det slet ikke givet, at en høj forbrugertillid kommer til udtryk i et stigende privatforbrug, understreger, Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

»Det høje niveau for forbrugertilliden kan henføres til både en bedring af arbejdsmarkedet og boligmarkedet samt en fremgang i danskernes disponible indkomster, men når det er sagt, er et højt niveau for forbrugertilliden ikke en garanti for en høj forbrugsvækst. Det så vi et tydeligt bevis for i 2014, hvor forbrugsvæksten var særdeles afdæmpet, da danskerne fortsat havde et stort fokus på at konsolidere deres private økonomi,« skriver han i en kommentar.

Flere økonomer understreger, at man ikke skal fæste for store forventnigner til danskernes villighed til at trække økonomien i gang med dankortet.

»Noget egentligt forbrugsopsving skal man dog ikke forvente. Dertil er danskernes privatgæld for høj,« siger Johan Juul-Jensen.

Også det så vi også sidste år, påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

»Det så vi et tydeligt bevis for i 2014, hvor forbrugsvæksten var særdeles afdæmpet, da danskerne fortsat havde et stort fokus på at konsolidere deres private økonomi. Et af de store spørgsmål for dansk økonomi i år er dermed også, om husholdningerne er klar til at lukke lidt mere op for pengepungen i år i forhold til de forgangne år. Under alle omstændigheder er der dog næppe lagt op til noget, der minder om forbrugsfest, da danskernes gældssætning fortsat er i den høje ende i en historisk kontekst,« skriver han.