Danskerne låner flere penge

Læs mere
Fold sammen
Gennem de sidste seks år er danskernes samlede private gæld vokset med 308 mia. kr. Det svarer til en stigning på 57

pct.


Det er bankanalytiker Bjarne Jensen fra BJ Consult, der har lavet beregningerne på baggrund af tal fra Danmarks Nationalbank.


Opgørelsen

viser, at gælden er øget så meget, at hver voksen person i Danmark i alderen mellem 20 og 65 år i gennemsnit

har en gæld på 342.000 kr. Det er 110.000 kr. mere end i 1995.


Den samlede gæld er siden 1995 øget med

677 mia. kr., og heraf tegner husholdningerne sig for 60 pct. af udvidelsen.


Danskernes private gæld var ved udgangen

af november sidste år nået op på 1.129 mia. kr.

Erhvervskunder

Samtidig bemærker Bjarne Jensen, at private

oftest låner penge i realkreditinsitutterne, mens bankerne i langt højere grad har fat i erhvervskunderne.


I den

samlede indenlandske kreditgivning har realkreditsektoren en markedsandel på 65 pct., men bankerne haler ind og har øget

markedsandelen over de senere år fra 31 til 35 pct.


Tallene bliver delvist bekræftet af landets penginstitutter.

Nordea Bank Danmark har haft en samlet vækst i sine udlån til private på 8 pct.


Heraf stammer de 3,5 pct.

fra bankforretningen, mens Nordeas realkreditinstitut Nordea Kredit øgede sine udlån med hele 11,5 pct.


I Foreningen

Lokale Pengeinstitutter har medlemmer haft en samlet til udlånsvækst til både private og erhvervskunder på

10 pct. sidste år.


Det er et lille fald i forhold til året før, hvor fremgangen var på 12 pct.