Danskerne frygter arbejdsløshed mere end grækerne

De danske borgere mener i højere grad end de græske, at arbejdsløsheden er et problem, der tynger nationaløkonomien. Generelt er danskerne dog langt mere positive end EU gennemsnittet.

Foto: Mads Nissen. Arkivfoto. Af de 27 EU-lande er Grækenland klart det mest pessimistiske, når det gælder fremtidsudsigterne for landets økonomi, viser EU-undersøgelse.
Læs mere
Fold sammen

Danskerne er i høj grad bekymret for Danmarks økonomiske situation og arbejdsløshed, når det kommer til landets økonomiske udfordringer. Det viser en EU-undersøgelse, som Den Europæiske Kommission har udgivet i december 2012.

De første resultater af undersøgelsen viser, at EU's borgere ikke har rykket sig betydeligt - hverken til det bedre eller værre - når det kommer til landenes fremtidige økonomiske udsigter, sammenlignet med en lignende undersøgelse i foråret 2012.

Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de vil vurdere den nuværende situation af landets økonomi, så svarer lidt over halvdelen, godt 53 procent, "total good", mens lidt under halvdelen, 46 procent, "total bad".

Helt anderledes ser det dog ud i den anden ende af skalaen, hvor grækerne ligger i "bund" med de værst tænkelig udsigter. Her svarer, ikke overraskende, hele 99 procent "total bad", når de skal vurdere landets nuværende økonomiske situation.

Gennemsnittet for de 27 EU-lande ligger på kun 27 procent af borgere, der mener deres lands økonomiske situation er "total good" og hele 72 procents hælder til formuleringen "total bad".

Alligevel ligger frygten for arbejdsløshed højere hos danskerne end hos de græske statsborgere - og EU gennemsnittet. Når danskerne bliver spurgt, hvad der for Danmark er de to væsentligste problemer at arbejde med for tiden, så svarer hele 61 procent arbejdsløshed.

Her ligger gennemsnittet for de 27 EU-landes borgere på 48 procent, der peger på arbejdsløsheden som største problem, mens grækerne, pudsigt nok, ligger lidt lavere end danskerne med 58 procent.

På trods af, at hele 61 procent af danskerne mener, at arbejdsløsheden er et af de væsentligste problemer for Danmark, så er deres fremtidsudsigter dog en del lysere end Grækenlands og EU gennemsnittet. Den Europæiske Kommission har i undersøgelsen også spurgt, om de tror, at det værste for jobmarkedet endnu er i vente, eller om den økonomiske krises indflydelse på arbejdsløsheden har toppet og tiderne vender?

Her svarer danskerne med 47 procent, at de tror det værste er sket for jobmarkedet, og tingene langsomt vil blive bedre. Helt så positivt ser EU gennemsnittet ikke på det - her tror kun 29 procent på, at krisens indflydelse på jobmarkedet er ovre.

I Grækenland er det kun 20 procent, der tror, at udviklingen vender til det bedre, mens hele 78 procent mener, at "the worst is still to come".

Undersøgelsen konkluderer overordnet, at EU-borgernes synspunkter stadig ligger langt fra hinanden, når der skelnes mellem landenes økonomiske udsigter. Det illustreres af danskernes forhold til jobmarkedets udsigter sammenlignet med de græske borgeres.

Helt generelt er EU's borgere dog overvejende negativt indstillet over for landene og EU's økonomi og krisens indvirkning på jobmarkedet, privatøkonomien og nationaløkonomien. Et synspunkt, som, konkluderer undersøgelsen, ikke har rykket sig betydeligt sammenlignet med den lignende undersøgelse, som Den Europæiske Kommissions Eurobarometer gennemførte i foråret 2012.