Danskerne får den største lønstigning i 20 år

Med udsigt til en lav inflation og fortsat historisk lav ledighed står danskerne foran den største reallønsfremgang siden 1987, vurderer Danske Bank i ny prognose.

Danske Bank vurderer i en ny prognose for dansk økonomi, at lønvæksten bliver på 3,9 procent i år og stiger til 4,4 procent i 2008. Det er særligt forårets overenskomstforhandlinger, der får banken til at sætte forventningerne i vejret.

Den historisk lave ledighed er en af de vigtigste årsager til, at danskerne nu står til at få den største fremgang i reallønnen i 20 år.

"Lønvæksten er på vej i vejret," siger chefanalytiker Steen Bocian og peger på, at ledigheden er kommet under det niveau, man kalder for "den naturlige arbejdsløshed", og at det er ensbetydende med accelererende løn – og prisvækst.

Der er aktuelt 97.400 ledige i Danmark svarende til en ledighedsprocent på 3,5. Ledigheden har været faldende siden december 2003 – i alt med 89.000 personer eller 48 procent svarende til, at der hver måned siden udgangen af 2003 er blevet 2.100 færre fuldtidsledige.

Lønvækst svækker konkurrenceevnen

Ifølge Danske Bank er der ikke tale om en lønvækst, der er uholdbar for den danske økonomi, for lønvæksten i udlandet er nemlig også på vej op. Men udviklingen skader både konkurrenceevnen og beskæftigelsen:

"Permanent højere lønvækst end i udlandet vil alt andet lige svække konkurrenceevnen og føre til lavere beskæftigelse," lyder det i rapporten, der viser, at en permanent stigning i lønvæksten på et procentpoint i forhold til udlandet medfører en stigning i ledigheden på 10.000 personer efter to år.

Risikoen lurer om hjørnet

Ifølge Danske Bank er der dog en vis risiko for, at lønnen kommer til at stige endnu mere end forventet:

"Vi har således set demonstrationer for højere lønninger til offentligt ansatte - vel at mærke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne – og det kan være en forsmag på, at arbejdstagerne i højere grad vil forsøge at udnytte det historisk stramme arbejdsmarked til at få mere i lønposen," lyder det i rapporten.