Danske virksomheder er godt gearet til ny vækst

De største danske virksomheder har smurt maskinen, så de er godt gearet til ny vækst. Inden for brancherne pharma og kemi står vi meget stærkt, fremhæver professor i økonomi.

Foto: Nikolai Linares

Førerfeltet blandt de danske virksomheder har fået smurt maskinen og står godt rustet til ny fremgang, når væksten i den danske og internationale økonomi for alvor begynder at vende tilbage.

Sådan lyder det fra to af de tunge økonomiprofessorer ved Aarhus Universitet, tidligere overvismand Torben M. Andersen og Philipp Schröder.

Kommentaren kommer på baggrund af, at de 18 største selskaber herhjemme sidste år havde en fremgang på bundlinjen på lige over 20 pct. i forhold til året før. Den kom selv om væksten i omsætningen var på under fem pct.

Det viser tal, som Berlingske Business har beregnet.

Philipp Schröder fremhæver, at de danske virksomheder er hjulpet godt på vej af specielt to forhold. Lønningerne er ikke steget så meget, og det gør, at virksomhedernes konkurrenceevne er blevet bedre. Ifølge den seneste Økonomisk Redegørelse fra regeringen fra december sidste år er lønkonkurrenceevnen forbedret med 15 procentpoint siden 2008. Herudover er virksomhederne blevet stadigt mere automatiserede.

Det har klart hjulpet på virksomhedernes indtjening. Hertil kommer, at virksomhederne har skåret deres forretningsområder til i de svære år i finanskrisen.

»Når man ser på dansk økonomi som helhed, er der sket en selektion. De dårlige virksomheder er blevet sorteret fra, og dem, som er tilbage, er mere levedygtige. Det samme er sket internt i de helt store virksomheder. De har omorganiseret sig og fokuseret anderledes,« siger Philipp Schröder.

»Når vi ser på de tyve største virksomheder, har de konsolideret sig på fjernmarkederne, og det gør, at de står godt rustet, når der kommer en højere vækst i den del af verden,« siger Philipp Schröder.

Han mener, at når man ser på sektorniveau, har dansk erhvervsliv en række solide kort.

»Gennem de senere år er Danmark blevet stærkere på pharma og kemi. Det er nogle sektorer, som globalt set er i vækst. Det samme gælder for miljøteknologi. Verden bliver rigere og rigere, og derfor bruger vi mere medicin,« siger Philipp Schröder.

Han understreger, at de danske virksomheder i de kommende år naturligt nok kan blive påvirket af en række usikre internationale forhold, som de ikke har nogen indflydelse på.

Det gælder blandt andet krisen i Ukraine. Men hvis vi havde en stille og rolig verden, ville danske virksomheder stå rigtig godt, bemærker Phillipp Schröder.

Torben M. Andersen fremhæver, at de bedre resultater i de danske virksomheder er helt naturlige i det konjunkturforløb, vi er inde i. I første omgang begynder virksomhederne at tjene flere penge, og langsomt kommer væksten i den danske og internationale økonomi op i gear.

I hvilket omfang det kommer til at ske, er naturligt nok usikkert endnu, men for at virksomhederne kan fortsætte fremgangen, bliver det store spørgsmål, om der er arbejdskraft nok at tage af.

Tommelfingerreglen for økonomien som helhed er, at når væksten kommer op på 1,5 til to procent, så begynder beskæftigelsen at stige.

»De danske virksomheder har fået rettet betydeligt op på deres lønkonkurrenceevne, og de er velkonsoliderede. Det er tegn på, at de vil være rimelig i stand til at kunne følge med, når og hvis der kommer et opsving. Men problemet er, hvor stort et arbejdsudbud, der bliver brug for. Hvor mange af dem, som af den ene eller anden årsag står uden for arbejdsmarkedet, kan komme i beskæftigelse? Det bliver meget væsentligt for, hvordan det kommer til at gå,« siger Torben M. Andersen.