Danske skrotbiler havner i den tredje verdens lande

Kun hver fjerde danske varebil bliver skrottet på miljømæssig forsvarlig vis. Resten ender mere

eller mindre legalt i Mellemøsten, Afrika og Sydamerika. Myndighederne har ikke mulighed for at gribe ind overfor den ulovlige

del af eksporten.


Kampen om de aflagte varebiler er så benhård, at 14.500 biler forsvandt det første år

med skrotningsordningen. Det var stort set alle varebiler på under 3,5 ton, og de forsvandt, uden af Miljøstyrelsen eller

autobranchen kan sige præcist, hvor de blev af.


Alt tyder imidlertid på, at de fleste bliver eksporteret til Mellemøsten, Afrika

eller Sydamerika, hvor kravene til bilernes sikkerhed ikke er så stor som i Danmark. Samtidig bliver en stor del i landet, hvor

reservedele tages ud på ulovlig vis og sælges på det gråsorte marked.


Eksporten af varebiler er fuldt

legal, så længe bilerne ikke er de rene miljøvrag.


- Bilerne købes ofte af nydanskere eller udlændinge,

der er bosat i Danmark. De køber bilerne kontant på helt lovlig vis. Jeg skriver slutsedlerne, de betaler - og derefter

får de enten hentet bilerne eller tager dem med på prøveplader, fortæller Bjarne Pape, direktør og

indehaver af Bjarne Pape Automobiler på Amager.


- Det er en hamrende god forretning med nogle rigtig gode avancer, siger Per

Kristiansen, fra PK Produkthandel i Fredericia.


Rundt om i branchen er ingen i tvivl om, at en del af eksporten af biler foregår

illegalt. Der er mange sorte penge involveret, mener flere kilder i branchen.


- Noget må der være galt, når

man kan få 14.000 kr. for en Toyota Hiace årgang 1985, siger Per Kristiansen.


Den illegale eksport er nem at kamouflere.

Varebilerne købes af private og køres til f.eks. Hamburg enkeltvis, hvor de i al ubemærkethed sendes med skib

til de fjernere himmelstrøg. Reelt har de danske myndigheder ingen mulighed for at gribe ind - heller ikke selvom en del af

bilerne er i så dårlig stand, at de burde klassificeres som miljøfarligt affald.


- De kommunale tilsynsmyndigheder,

amterne og politiet har formelt set mulighed for at gribe ind, men reelt er det svært at fange det ind. Det er svært at

vurdere, hvornår en bil er en bil og ikke affald, siger Leif Mortensen.


Den store efterspørgsel efter brugte varebiler

er én af forklaringerne på, at skrotningsordningen ikke bliver brugt så flittigt, som Miljøstyrelsen oprindeligt

forventede, da ordningen blev indført i sommeren 2000. Varebiler på under 3,5 ton er omfattet af ordningen om en skrotningspræmie på

1.500 kr. Når ophuggeren er betalt, er der typisk et sted mellem 300 og 700 kr. tilbage til bilejeren.