Danske økonomi lægger an til blød landing - Danske Bank

 

Dansk økonomi lægger an til en blød landing. Efter et par år med høj og bredt baseret vækst og kraftigt faldende ledighed er der udsigt til nogle år med væsentligt lavere vækst uden, at der dog er udsigt til krise i dansk økonomi. Det er vurderingen fra analytikerne Steen Bocian og Christian Heinig fra Danske Bank..

 

Dansk økonomi bliver ved med at overraske positivt. er den overordnede holding fra de to analytikere.

 

- Kun få havde for blot to år siden forventet, at ledigheden kunne nå ned under 150.000 personer . og da slet ikke uden at resultere i et tiltagende lønpres. De seneste ledighedstal viser imidlertid, at ledigheden er nået helt ned på 108.000 personer . og med den fortsat pæne økonomiske vækst er der grund til at forvente yderligere ledighedsfald i de kommende måneder, skriver de i bankens kvartals-publikation for januar.

 

Det kan ud fra gængse økonomiske læresætninger undre at ledigheden er på et rekordlavt niveau og at det er sket uden, at lønvæksten har taget til i styrke.

 

- Det er usædvanligt, understreges det.

 

At der lægges an til en blød landing, skyldes at væksten i det private forbrug blive moderat i de kommende år.

 

Danske Bank venter, at væksten i år bliver i størrelsesordenen 2,25 pct. - mens den næste år bliver på 1,6 pct..

 

Derimod påpeger Danske Bank, at forbrugsopsvinget er ved at være nået til vejs ende.

 

- Det er vores vurdering, at dansk økonomi er på vej ind i en længere periode med vækst under 2 pct. om året. Den lave vækst er en konsekvens af, at det med de nuværende strukturer på det danske arbejdsmarked er vanskeligt at øge beskæftigelsen yderligere. I de kommende år vil den befolkningsmæssige udvikling trække beskæftigelsen ned med op til 10.000 personer om året. Da ledigheden vanskeligt kan falde yderligere og da der heller ikke er gennemført initiativer, som kan ventes at udvide arbejdsstyrken, er der ikke plads til høj vækst i økonomien. Heller ikke selv om lønvæksten fortsat holder sig i ro. Danmark synes dømt til at blive en lavvækst økonomi i løbet af de kommende år, lyder det fra analytikerne.

 

Opbremsningen forklares primært med en mætningstendens i bilsalget og rentestigningerne gennem det seneste år.

 

Grundlæggende er der dog ikke dommedagsstemning.

 

- Vores billede af dansk økonomi har ikke ændret sig markant siden vores seneste prognose fra oktober 2006. Risikoen for en overophedning synes aftaget en smule - om end den ikke kan afskrives helt, konkluderer analytikerne.

 

Forventningerne til væksten er dog rykket en tand ned.

 

Danske Bank venter nu en BNP-vækst for 2006 3,3 pct. mod tidligere 3,7 pct., mens den i indeværende år beskæres fra 2,7 pct. til 2,3 pct. og i 2008 er den uændret 1,6 pct.

 

Væksten i privatforbruget for 2006 reduceres til 3,2 pct. fra 4,3 pct., mens den for indeværende år reduceres til 2,3 pct. fra 2,4 pct. og for 2008 fra 1,9 pct. til 1m5 pct.

 

Skønnet for ledigheden reduceres også - for 2007 ventes den at lande på 103.000 mod tidligere 108.400

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )