Danske familier ser lyst på økonomien

Til trods for et fald i forbrugertilliden siden august, så vurderer forbrugerne fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden.

Foto: Erik Refner. Til trods for et fald i forbrugertilliden siden august, så vurderer forbrugerne fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. (Arkivfoto)
Læs mere
Fold sammen

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden er 5,3 og ligger på gennemsnittet for det seneste halve år på 5,7, viser torsdagens tal.

Selv om forbrugerne er positive over for familiens økonomiske situation, vurderer de, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 7,3, mens gennemsnittet for det seneste halve år er minus 5,6.

Et tal over nul betyder et positivt syn på fremtiden. I årene før finanskrisen lå tallet på 15 og i de mørke tider i 2008 på minus 15.

Forbrugerne tror også, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren er minus 1,3, og gennemsnittet for det seneste halve år er 1,8.

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri mener, at de danske forbrugere i foråret 2015 nærmest var jubeloptimister, hvilket der ikke var belæg for, når man ser nøgternt på de hårde økonomiske nøgletal.

- Efter sommerferien er det, som om at forbrugerne faktisk ser endnu mere dystert på samfundsøkonomien, end der strengt taget er belæg for, siger cheføkonom Bo Sandberg.

- Selv om investeringerne ikke har rejst sig efter finanskrisen, så er både arbejdsmarked og boligmarked inde i en rigtig god gænge, og begge dele har afgørende betydning for familiernes økonomiske hverdag og dispositioner, siger Bo Sandberg.

Ifølge cheføkonom Jes Asmussen, Handelsbanken, spiller den politiske situation og de kommende forhandlinger om en 2025-plan ind på tilliden.

- At forbrugertilliden falder, mener vi til en vis grad kan tilskrives den mere urolige udvikling, vi har set på de finansielle markeder.

- Vi ser dog bestemt også stor sandsynlighed for, at den politiske usikkerhed, der er opstået i forbindelse med forhandlingerne om regeringens 2025-plan, kan have ramt tilliden - og især forventningerne til landets økonomiske fremtid.

- Kontanthjælpsloftet, der står til at blive indført snarligt, rammer endvidere ind på flere danskeres pengepung, og det er også muligt at det kan have påvirket det overordnede tal, siger Jes Asmussen.