Danske eksportører taber markedsandele i Indien

Danmark taber store markedsandele i et af verdens største lande og hurtigst voksende økonomier. Endnu virker det for mange uoverskueligt at kaste sig ud på en Indien-ekspedition, men potentialet er enormt, og det er bare om at komme afsted.

Danske virksomheder har for længst fundet søvejen til østen, men de fleste lægger stadig ruten uden om Indien, selvom landet med en årlig vækst på knap 10 procent udgør et gigantisk forretningspotentiale for erhvervsdrivende.

Mens Indiens import er vokset med mere end 250 procent fra 2000 til 2006, er Danmarks eksport til Indien i den samme periode kun fordoblet. Fra 2005 til 2006 styrtdykkede eksporten fra cirka tre til to milliarder blandt andet som følge af skibsindustriens dalende ophugningsaktiviteter i landet og udløb på en række større ordrer.

Vi har lidt vanskeligt ved at komme ud af starthullerne, og vores andel af den enorme kage bliver stadigt mindre.

Halter bagefter
»Vi må nok sige, at vi halter en hel del efter de øvrige europæiske lande, hvad angår investeringer og aktiviteter i Indien,« lyder det fra chefkonsulent Hans Uldall-Poulsen i Dansk Industri (DI).

Samme melding kommer fra Dansk Erhverv (DE), der blandt andet huser IT Brancheorganisationen – en industri som Indien i en årrække har opdyrket og hvor både ressourcer og muligheder er enorme, men stadig relativt uudforsket for det danske virksomheder.

»Vi har været lidt træge. Og Indien har været et lidt overset land. Vi ved, at flere af vores medlemmer har aktiviteter, men stadig er niveauet ikke ret højt,« siger Claes Dalhoff Jensen, Souschef i DE.

Kina i vejen
Det er ikke ond vilje, der har afholdt det danske erhvervsliv fra at søge mod Indien. Der er fuld tryk på de danske kedler, og det skaber travlhed med at dyrke de nære og lettere tilgængelige markeder. Og så har de globale briller også kigget i en anden retning.

»En af de væsentligste forklaringer på den danske tilbageholdenhed er, at der generelt har været international fokus på Kina. Samhandelspartnerne har placeret sig i Kina, den økonomiske tyngde har været i Kina, og så er det naturligt at søge derhen,« forklarer Hans Uldall-Poulsen.

Men nu er brillerne ved at vende. Og i den internationale erhvervspresse bliver Indien ikke længere kun nævnt i en relativ bisætning i forhold til Kina, men som et vækstmarked fuldt på højde med – og hvad angår jagten på talenter endda en hel del foran.

Toget kører nu
Og i begge organisationer peger man på et potentiale, danske virksomheder gør dumt i at forbigå i tavshed. Det er endnu ikke for sent at hoppe med på vognen, men toget er allerede godt oppe i fart.

»Det handler om at få en fod inden for det enorme vækstpotentiale, der eksisterer inden for landets grænser. Selvom afsætningen her og nu godt kan være begrænset, vil Indien vokse til at være blandt verdens tre største økonomier frem mod 2040,« siger Hans Uldall-Poulsen.

Og de barrierer, som virksomhederne historisk har oplevet, er også ved at blive revet ned.

»Man er virkelig ved at åbne op i Indien. Der sker lige nu en større afbureaukratisering, og rammebetingelserne for virksomheder er blevet betragteligt bedre. Nu har de fået overstået de værste børnesygdomme,« fortæller Claes Dalhoff Jensen.Heldigvis er erhvervslivet ved at få øjnene op for det indiske potentiale. Og som følge af den stigende interesse fra virksomhederne, er DI netop nu ved at etablere et kontor i Mumbai med henblik på at give medlemmerne en nemmere vej til det indiske marked.