Danske Bank slår alarm: Kina har kurs mod krise

Der er 50 procent risiko for, at en ny finansiel krise vil ramme Kina inden for fem år, advarer Danske Bank i en ny analyse.

Foto: TYRONE SIU. Kina har præsteret imponerende vækstrater i de seneste år, men i takt med væksten har private kineske virksomheder gældsat sig så markant, stiger risikoen for en ny finansiel krise i de kommende år.
Læs mere
Fold sammen

Verdensøkonomien står over for en seriøs trussel.

Kina har præsteret imponerende vækstrater i de seneste år, men i takt med væksten har private kineske virksomheder gældsat sig så markant, stiger risikoen for en ny finansiel krise i de kommende år.

»Vi ser en 50 procent sandsynlighed for, at Kina inden for frem år vil rende ind i en finansiel krise, der kan få betydelige konsekvenser for verdensøkonomien,« skriver Danske Bank i en analyse.

Problemerne i Kina knytter sig ifølge Kina-økonom og chefanalytiker i Danske Bank, Allan Von Mehren til flere afgørende faktorer.

Først og fremmest er erhvervsgælden steget voldsomt til nu at have nået cirka 170 procent af BNP. Til sammenligning ligger erhversgælden på godt 70 procent i USA og cirka 100 procent i Japan.

»Stigningen i gælden er sket sideløbende med en nedgang i den økonomiske vækst. Det peger på en stigende misallokering af kreditgivningen med risiko for store tab i fremtiden. En stor del af kreditten de senere år er gået til store statsejede virksomheder med stor overkapacitet samt til boligmarkedet, hvor der er tydelige bobble-tendenser i de store byer,« siger Allan von Mehren.

Han peger deruover på en kraftig vækst i skyggebanksystemet, der gør det kinesiske banksystem mere sårbart og øger risikoen for en likviditetskrise i fremtiden.

Endelig observerer Allan von Mehren en stigende finansiel gearing og jagt på afkast, der sammen med de andre faktorer har skabt en giftig cocktail for det finansielle system.

»Kina er opmærksom på problemerne og har gjort tiltag til at adressere problemerne. Men lige nu vokser problemet hurtigere end løsningerne gør, og der er brug for at Kina tager hårdere fat i fremtiden. Det vil dog koste vækst på den korte bane, og risikoen er, at Kina ikke er villig til at ”ofre” vækst på den korte bane for at sikre den på den lange bane,« siger Allan von Mehren.

Torsdag mødes Den Internationale Valutafond, IMF, hvor blandt andet den økonomiske situation i Kina vil være på dagsordenen.