Danske Bank ser stabilisering i økonomien

Økonomien synes at være ved at stabilisere sig, vurderer Danske Bank. Den nedskriver stadig store beløb på udlånet, men ikke så store som i de foregående kvartaler, og alt i alt peger udviklingen i den rigtige retning.

Læs mere
Fold sammen
Tiden med finanskrisen og totalt uforudsigelige markeder synes snart at være fortid. Danske Bank ser en stabilisering af de makroøkonomiske forhold, men understreger, at det endnu er for tidligt at ånde lettet op.

"På det seneste har indkatorer peget i retning af en stabilisering af de makroøkonomiske forhold, men på et lavt niveau og udviklingen er endnu ikke entydig," skriver Danske Bank i sin halvårsrapport.

Banken konstaterer, at der stadig ses kraftige fald i industriproduktionen, lav forbrugertillid og fald i værdien af aktiverne. Derfor er det endnu for tidligt at sige, at det atter går fremad.

For bankens egne kunder er der tegn på, at de har fået en bedre økonomi, end de havde, da finanskrisen var på sit højeste sidst i 2008. Danske Banks nedskrivninger på udlån har således vist en faldende tendens i perioden fra fjerde kvartal 2008 til andet kvartal 2009.

De fleste af nedskrivningerne er foretaget på udlån til små og mellemstore virksomheder, der har svært ved at tilbagebetale det, de skylder.