Danske Bank: Det går den rigtige vej for økonomien

Der er både vækst, højere forbrug og inflation på vej, vurderer Danske Bank. Og så vil 37.000 flere komme i arbejde i den nærmeste fremtid.

Der er både vækst, højere forbrug og inflation på vej, vurderer Danske Bank. Og så vil 37.000 flere komme i arbejde i den nærmeste fremtid. ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Det går den rigtige vej for dansk økonomi, konstaterer Danske Bank i sin seneste prognose for dansk økonomi.

- Vi har nu haft positiv vækst seks kvartaler i træk, beskæftigelsen er stigende, og boligmarkedet er i bedring, understreger banken.

Selvom væksten stadig er lidt lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, finder banken, at der er noget at glæde sig over på vegne af dansk økonomi.

- Dansk økonomi bliver ikke blot understøttet af den lave rente, men også af den lave oliepris og en markant svækkelse af den effektive kronekurs. De øgede stimuli af dansk økonomi fra udefrakommende faktorer understøtter vores moderat optimistiske syn på væksten, men ændringerne har ikke givet anledning til en større opjustering af vækstudsigterne siden vores januar-prognose. Vores forventning om fremgang har dog fået mere fast grund under fødderne, skriver banken.

Danske Bank ser en BNP vækst på 1,7 pct. i år stigende til 2,1 pct. næste år. Begge tal er 0,1 pct.point større end i januarprognosen.

Privatforbruget holdes nede af gælden.

Den forholdsvis lave forbrugsvækst, der har været i 2014 på blot 0,4 pct., vurderer Danske Bank, skyldes husholdingernes gæld, der stadig er større end før finanskrisen. Danske Bank venter dog privatforbruget vil stige 2,0 pct. næste år, hvilket skyldes, at stigningen i husstandsindkomster ventes at slå igennem på forbruget.

Men der er usikkerhed, anfører banken, der ikke vil afvise, at stigende indkomst måske vil gå til stigende opsparing i stedet for forbrug.

Danske Bank venter, at priserne og inflationen vil stige ganske meget.

- Den kraftige svækkelse af euroen og dermed kronen over de seneste måneder vil betyde højere importpriser og dermed højere inflation, der gradvist slår igennem. År-til-år inflationen bliver også lige nu trukket ned af, at fødevarepriserne faldt de første fire måneder af 2014, og den effekt vil gradvis aftage. Afgiftslettelser er også med til at trække inflationen ned i 2015, men i mindre grad i andet halvår, og effekten forsvinder helt i 2016, forklarer banken.

Konkret ser Danske Bank en inflation i år på 0,7 pct. stigende til 1,7 pct. - begge år marginalt højere end skønnet i januar.

Danske Bank har har opjusteret synet på beskæftigelsesudviklingen siden prognosen i januar. Banken forklarer det primært med en større optimisme på vegne af dansk økonomi.

Den venter nu, at beskæftigelsen vil stige med godt 37.000 personer fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016.

- Den samlede beskæftigelse vil dermed komme op på knap 2.814.000 personer. Vi forudsætter, at fremgangen hovedsagelig finder sted inden for det private, men regner også med, at den offentlige beskæftigelse vil begynde at stige svagt, da det er forudsat i den økonomiske politik, fremhæver banken.