Dansk velstand løftet med et snuptag

Det står bedre til herhjemme end hidtil antaget med den økonomiske vækst, som er blevet justeret betydeligt op. Men der er fortsat behov for at gennemføre reformer, fastslår professor Peter Birch Sørensen, der er formand for Produktivitetskommissionen.

Det er Danmarks Statistik, som med et snuptag har løftet den danske vækst. Det er sket, fordi man er begyndt at gøre produktiviteten i den offentlige sektor op på en helt ny måde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Lüthcke

Den økonomiske vækst i Danmark har udviklet sig betydeligt bedre end de officielle tal hidtil har vist. Væksten i bruttonationalproduktet (BNP), der viser vores samlede velstand, har siden 2005 været hele 2,1 procentpoint eller tæt ved 40 milliarder kroner bedre, end tidligere beregnet, og vil også fremover blive større end ellers.

Det betyder, at de senere års krise har været mildere, end det tidligere er fremstillet. Men også, at dansk økonomi slet ikke er plaget af så alvorlige vækstproblemer, som blandt andet OECD flere gange har peget på.

Danmark lider heller ikke af det store efterslæb i forhold til Tyskland og Sverige, som det ofte fremhæves. Faktisk vil en forøgelse af det danske bruttonationalprodukt på 2,1 procent betyde, at vi igen er rigere end Sverige, når det på korrekt vis måles i købekraftskorrigerede BNP-tal i løbende priser.

Snuptagsløsning

Det er Danmarks Statistik, som med et snuptag har løftet den danske vækst. Det er sket, fordi man er begyndt at gøre produktiviteten i den offentlige sektor op på en helt ny måde.

Men trods dette er der stadig behov for at lave reformer herhjemme, som øger den økonomiske vækst og effektivisere den offentlige sektor, vurderer professor og formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen.

»Den nye metode tegner et mere positivt billede af den danske vækst, og det vil sikkert fortsætte fremover. Vi kommer også til at stå bedre i en sammenligning med andre lande, fordi de allerede har indført samme metode til at måle produktiviteten på,« siger Peter Birch Sørensen.

»Men,« tilføjer han, »der, hvor der for alvor er et problem herhjemme med lav vækst i produktiviteten, er i den del af den private servicesektor, som ikke er udsat for international konkurrence. Det problem er der stadig. Samtidig er der også fortsat et opadgående pres på de offentlige udgifter, især fordi der bliver flere ældre. Da der samtidig er politisk enighed om, at skattetrykket ikke skal stige, er der fortsat behov for at lave reformer og effektivisere den offentlige sektor, selv om de nye tal tegner et lidt bedre billede af dansk økonomi,« siger Peter Birch Sørensen.

Det er cheføkonom Klaus Rasmussen fra DI enig i.

»De nye tal viser, at det kan lade sig gøre at effektivisere den offentlige sektor. Det er også, hvad vi har set de senere år, hvor produktionen i det offentlige er steget med færre ansatte,« siger han.

Talgymnastik

Også chefkonsulent Frederik I. Pedersen fra AE-rådet vurderer, at de nye tal sætter dansk økonomi i et bedre lys.

»For i andre lande, som ikke har en lige så stor offentlig sektor som herhjemme, er det den private sektor, der står for eksempelvis børnepasning og drift af hospitaler, hvor væksten i produktiviteten er talt med. Det vil sige, at Danmark er sakket bagud med produktivitet og velstand, alene fordi den offentlige sektor er meget stor,« siger han.

Vicekontorchef Timmi Graversen fra Danmarks Statistik bekræfter, at de fleste andre EU-lande allerede har indført de metoder, som Danmark nu tager i brug. Derfor vil vores relative velstand i forhold til andre lande fremover komme til at se bedre ud.

Den nye metode til at måle produktiviteten i den offentlige sektor tager udgangspunkt i værdien af de producerede offentlige ydelser og ikke i omkostningerne i produktionen som hidtil. Men den nye såkaldte output-baserede metode regner også produktionsværdien om til faste priser på en anden måde, så der kan tages højde for, at omkostningerne i den offentlige service falder, hvis produktiviteten stiger.

Mere effektiv offentlig sektor

Disse ændringer betyder samlet set, at den økonomiske vækst herhjemme i snit har været 0,25 procentpoint bedre om året, og at den offentlige sektor i Danmark, der har tæt ved 800.000 ansatte, er langt mere effektiv, end hidtil antaget. Produktionen er siden 2005 steget med 1,6 procent årligt og ikke de 0,8 pct., som tidligere optællinger var vist.

Tidligere har Danmarks Statistik sagt, at produktiviteten i den offentlige sektor stort set var nul, fordi de offentlige serviceydelser ikke kan sælges på et marked, og værdien af dem derfor ikke kan måles og ses på omsætningen. Men nu kigger Danmarks Statistik i stedet på, hvor mange behandlinger, der finder sted på landets sygehuse, hvor mange ældre, der passes på plejehjem, hvor mange børn, der uddannes i folkeskolen og så videre. Dermed fås et mere præcist mål for, hvor meget de offentligt ansatte rent faktisk producerer.

Kvaliteten af de offentlige ydelser siger den nye opgørelse ikke meget om. Presses der således flere børn ind i landets skoleklasser, kunne det godt tænkes, at kvaliteten faldt. Danmarks Statistik skriver dog i sin publikation, at man arbejder med at indregne kvalitet i sine opgørelser af den offentlige produktivitet.