Dansk velstand løftet betydeligt med et snuptag

Det står bedre til end hidtil antaget med produktiviteten i den offentlige sektor og derfor også med den samlede økonomiske vækst, som er blevet justeret betydeligt op.

Den økonomiske vækst herhjemme har været 0,25 procentpoint bedre om året end hidtil antaget. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nationalbanken/ FRIT

Den økonomiske vækst i Danmark har udviklet sig betydeligt bedre end de officielle tal hidtil har vist. Væksten i bruttonationalproduktet, der viser vores samlede velstand, har siden 2005 været hele 2,1 procentpoint eller tæt ved 40 milliarder kroner bedre, end tidligere beregnet, og vil også fremover bliver større.

Derfor er dansk økonomi måske slet ikke er præget af den alvorlige vækstkrise, som blandt andet OECD flere gange har peget på. Af samme grund lider Danmark måske heller ikke af det store efterslæb i forhold til Tyskland og Sverige, som det ofte fremhæves.

Det er Danmarks Statistik, som med et snuptag har løftet den danske vækst. Det er sket, fordi de er begyndt at gøre produktiviteten i den offentlige sektor op på en helt ny måde.

Det sker ved nu at tage udgangspunkt i værdien af de producerede offentlige ydelser og ikke i omkostningerne i produktionen, som hidtil. Denne opjustering betyder, at den økonomiske vækst herhjemme i snit har været 0,25 procentpoint bedre om året, og at den offentlige sektor i Danmark er langt mere effektiv end hidtil antaget. Produktionen, der viser hvor meget de tæt ved 800.000 offentligt ansatte producerer af værdier, er siden 2005 steget med 1,6 procent årligt og ikke de 0,8 procent, som tidligere optællinger var vist. 

Tidligere har Danmarks Statistik sagt, at produktiviteten i den offentlige sektor stort set var nul, fordi de offentlige serviceydelser ikke sælges på et marked, og værdien af dem derfor ikke kan måles og ses på omsætningen. Men nu kigger Danmarks Statistik i stedet på, hvor mange behandlinger, der finder sted på landes sygehuse, hvor mange ældre, der passes på plejehjem, hvor mange børn, der uddannes i folkeskolen og så videre. Dermed fås et mere præcist mål for, hvor meget de offentligt ansatte rent faktisk producerer. 

Chefkonsulent Frederik I. Pedersen fra AE-rådet siger, at de nye tal sætter dansk økonomi i et bedre lys.

»For i andre lande, som ikke har en lige så stor offentlige sektor som herhjemme, er det den private sektor, som står for børnepasning, drift af hospitaler og meget andet, hvor væksten i produktiviteten er talt med. Det vil sige, at Danmark i mange år er halet efter udlandet med vækst i produktivitet, fordi den offentlige sektor er meget stor,« siger han.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos kalder opjusteringen »væsentlig«, fordi den kommer i en periode, hvor dansk økonomi generelt har været præget af lav vækst.

»Men der er et væsentligt potentiale for at øge produktiviteten i den offentlige sektor yderligere,« siger han. 

Kvaliteten af de offentlige ydelser siger den nye opgørelse derimod ikke meget om. Presses der således flere børn ind i landets skoleklasser, kunne det godt tænkes, at kvaliteten faldt. Danmarks Statistik skriver i sin publikation, at de arbejder med at indregne kvalitet i deres opgørelser af den offentlige produktivitet.