Dansk vågeblusøkonomi krakelerer

Meget tyder på, at robustheden i den danske økonomi er på retur.

Foto: Bax Lindhardt
Meget tyder på, at robustheden i den danske vågeblusøkonomi nu krakelerer og bevæger sig hurtigt stejlt ned ad bakke. Det sker efter dansk økonomi har holdt skansen nogenlunde gennem det meste af 2012, hvor BNP-vækst har været omkring nul. 

De seneste offentliggjorte data for Dankort-omsætningen i december indikerer et frit fald i privatforbruget på mindst 2-3 % i julemåneden i forhold til samme måned 2011. Gennem det meste af 2. halvår har væksten i Dankortomsætningen været 4-5 % måned for måned – i forhold til samme måned året før. De efterfølgende mere pålidelige data fra Danmarks Statistik har vist, at tallene stort set har svaret til nulvækst i det private forbrug. 

Velkendt er det, at sammenhængen kan forklares med Dankortets øgede markedsandel det seneste år, blandt andet på grund af højere gebyrer på internationale kreditkort. Problemet er, at Dankortomsæt-ningen ifølge Nets i december kun steg 1 %. Det afspejler alt andet lige et fald i privatforbruget på mindst 2-3 %, og det vil være det største fald i en enkelt måned i hele 2012.  

Nedturen svarer meget godt til det meget negative billede i AktieUgebrevets KonjunkturBarometer for Dansk Økonomi. I den aktuelle opdatering falder den samlede score til minus 1,5 – fra minus 1,3 i december - i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to. 

Striben af andre negative økonomiske nøgletal understøtter, at robustheden i den danske vågeblusøkonomi nu for alvor krakelerer. Seneste data for industriproduktionen viser, at det sidste faste holdepunkt i BNP-regnskabet nu også falder fra hinanden, godt hjulpet af en synkron nedtur i dansk og europæisk økonomi.  

Senest har både Danmarks Statistiks Konjunkturbarometer for industrien og nye tal for udviklingen i industriproduktionen bekræftet, at også eksporten nu svigter. Det negative billede understøttes i den grad af, at lastbilstransporten over Storebælt i december 2012 var betydeligt lavere end samme måned 2011.

Samtidig fortsætter bankerne med at nedbringe deres nettoudlån til erhvervslivet i et uhyggeligt tempo, fremgår det af Nationalbankens opgørelse. 

Også dagbladenes annonceomsætning ligger fortsat underdrejet, og de seneste opgørelser fra Danske Reklamebureauers Brancheforening viser et fald i annonceomsætningen på hele 16 % i forhold til samme periode sidste år. Intet tyder på, at de sidste måneder af 2012 og de første måneder af 2013 er og bliver bedre. 

Eneste lyspunkt i denne opdatering af konjunkturBarometeret synes at være en fortsat stabil udvikling på ejerboligmarkedet, som dog bliver kraftigt understøttet af rekordlave finansieringsrenter.