Dansk skattetryk overhales af andre lande

Danmark har i en del år haft verdensrekord i skattetryk. Men den danske topplacering tabes, hvis der tages højde for flere vigtige forhold, viser en ny analyse.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Danmark kunne med et snuptag få et lavere skattetryk. Hvis dagpenge, folkepension og mange andre overførselsindkomster blev udbetalt efter skat som i mange andre lande, og ikke før skat som herhjemme, så ville Danmark med meget stor sandsynlighed miste sin placering, som landet med verdens højeste skattetryk.

Det er tilmed også sådan, at stribevis af andre lande i Europa kører med massive underskud på deres offentlige finanser. Det betyder, at de bruger penge på offentlige udgifter, som de ikke har, og som ikke kræves op i skatter og afgifter. På den måde holdes skattetrykket kunstigt lavt og nede ved at låne penge og stifte gæld. Herhjemme er de offentlige finanser derimod nogenlunde holdbare på længere sigt, sådan at de aktuelle indtægter til de offentlige kasser fra skatter og afgifter kan betale for fremtidens velfærd, fremhæver cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen fra LO i en ny analyse.

Den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, har opgjort de skatter, som kommer i kassen herhjemme fra skat på offentlige overførsler, til 3,5 procent af bruttonationalproduktet. Det er tre gange så meget som i de øvrige OECD-lande, hvor skatteprovenuet fra indkomstoverførsler i gennemsnit kun udgør 1,1 procent af BNP.

»Tages der højde for dette, så får både Frankrig og Belgien et større skattetryk end Danmark,« siger Jan Kæraa Rasmussen.

Danmark har sunde finanser

Men også på andre områder bliver det danske skattetryk overvurderet. Danmark har således mindre underskud på sine offentlige finanser, end de fleste andre lande i Europa. De senere år har det strukturelle underskud på den offentlige saldo ligget omkring 0,6 procent i Danmark, mens resten af OECD i snit havde et strukturelt underskud på 4,6 procent. Hvis disse store udenlandske underskud skulle finansieres, og ikke blot føre til en større gæld som fremtidens generationer skal betale, så skulle de andre lande enten hæve skatterne eller sænke de offentlige udgifter på markant vis.

»Tages der højde for disse forhold, falder forskellen i skattetryk mellem Danmark og OECD-gennemsnittet til det halve,« siger Jan Kæraa Rasmussen.

Danmark har ifølge de seneste tal fra OECD et skattetryk på 48,0 procent af BNP, hvilket er markant mere end OECD-gennemsnittet på 34,1 procent. Men det reelle skattetryk i Danmark, renset fra overførsler og offentlige underskud, er dog nede på 45,1 procent. Det er mindre end i Frankrig, som har et korrigeret skattetryk på 47,9 procent, mens Belgien har et på 47,0 procent. I USA er skattetrykket dog helt nede på 31,6 procent.

Danmark rykker ned

»Danmark er pænere placeret, end det direkte skattetryk umiddelbart giver udtryk for, og sandsynligvis vil Danmark fremover rykke ned ad listen. Det er også sandsynligt, at de aktuelle forskelle i skattetryk bliver mindre mellem de rige lande i fremtiden. Det skyldes især, at mange andre lande har uholdbare store underskud på den offentlige saldo, der før eller senere skal dækkes ind, og som derfor vil presses dem til at sætte deres skatter op,« siger Jan Kæraa Rasmussen.

Danmarks Statistik har for nylig lagt sit nationalregnskab om, så det bedre følger internationale regler. Det har ført til et fald i det danske skattetryk på 1,8 procent point. Men samme omlægninger har fundet sted i flere andre lande. I Sverige har omlægningen eksempelvis ført til en nedjustering af skattetrykket på 1,9 procent point. Der er også ved at blive gennemført revisioner i mange andre lande, men de ventes at have en mindre effekt på skattetrykket.